30 maja 2024

Eco świat

Wodór na torach: rewolucja w kolejnictwie na horyzoncie fot. unsplash
Eco świat, ekologia

Wodór na torach: rewolucja w kolejnictwie na horyzoncie

marzec 03, 2024 0

Polska kolej stoi przed epokową zmianą - napęd wodorowy jest na najlepszej drodze do zrewolucjonizowania transportu kolejowego w kraju, zmierzając ku pełnej zeroemisyjności. Wyzwanie to dotyczy przede wszystkim linii niezelektryfikowanych, które w Polsce stanowią ponad jedną trzecią ogółu. Chociaż eksperci są zgodni, że droga do masowego wdrożenia pociągów wodorowych jeszcze potrwa, to perspektywa ta wydaje się nieuchronna. Kraje na całym świecie, od Niemiec po Stany Zjednoczone, już teraz testują i inwestują w tę technologię, a dynamika wzrostu zainteresowania na rynku jest imponująca.

Czytaj dalej
Świat musi pomóc Afryce w rozwoju lokalnego rolnictwa. Kontynent zmaga się z kryzysem żywnościowym fot. pexels
Eco świat, ekologia

Świat musi pomóc Afryce w rozwoju lokalnego rolnictwa. Kontynent zmaga się z kryzysem żywnościowym

marzec 03, 2024 0

W obliczu eskalującego kryzysu żywnościowego, który dotyka kontynent afrykański z niezwykłą siłą, międzynarodowa społeczność stoi przed pilną potrzebą zintensyfikowania wsparcia rozwojowego skierowanego na rozwój lokalnego rolnictwa. Kombinacja czynników zewnętrznych, takich jak konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne, w połączeniu z wewnętrznymi problemami strukturalnymi, stawia Afrykę przed wyzwaniami, z jakimi nie miała do czynienia od dziesięcioleci.

Czytaj dalej
Unia Europejska pionierem w redukcji emisji CO2, ale światowe tempo jest wciąż zbyt małe fot. unsplash
Eco świat, ekologia

Unia Europejska pionierem w redukcji emisji CO2, ale światowe tempo jest wciąż zbyt małe

luty 02, 2024 0

W kontekście globalnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Unia Europejska wyznacza standardy ambicji, dążąc do znaczącego zmniejszenia swojego śladu węglowego. Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, podkreśla przywództwo UE w procesie redukcji emisji, z nowym celem zmniejszenia emisji netto o 90% do 2040 roku, w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Ta deklaracja Komisji Europejskiej jest kolejnym krokiem milowym w realizacji długofalowej strategii klimatycznej, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy XXI wieku.

Czytaj dalej
Wyzwania ochrony Morza Bałtyckiego: państwa muszą działać wspólnie fot. pixabay
Eco świat, ekologia

Wyzwania ochrony Morza Bałtyckiego: państwa muszą działać wspólnie

luty 02, 2024 0

Najnowszy raport Komisji Helsińskiej (HELCOM) wskazuje na złożoność problemów ekologicznych Morza Bałtyckiego, akwenu o unikalnych cechach i wyjątkowo wrażliwym ekosystemie. Mimo postępów w polityce ochrony środowiska krajów regionu bałtyckiego, stan ekosystemu Morza Bałtyckiego pozostaje niezadowalający, a wpływ człowieka i zmian klimatycznych nadal stanowi poważne zagrożenie.

Czytaj dalej
Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dot. zwierząt domowych: czipowanie i rejestracja psów i kotów fot. pixabay
Eco świat, ekologia

Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dot. zwierząt domowych: czipowanie i rejestracja psów i kotów

styczeń 01, 2024 0

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja Europejska podjęła decyzję o nowelizacji unijnych przepisów. Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie obowiązku czipowania czworonogów, tworzenie baz danych o zwierzętach oraz zmiany w praktykach hodowlanych. Konsultacje dotyczące tych przepisów trwają do 12 marca.

Czytaj dalej
Unijne rozporządzenie EUDR – nowa era walki z wylesianiem fot. pixabay
Eco świat, ekologia

Unijne rozporządzenie EUDR – nowa era walki z wylesianiem

styczeń 01, 2024 0

W ciągu ostatnich trzech dekad, świat stracił 420 milionów hektarów lasów, co stanowi ponad 10% ich globalnej powierzchni. W odpowiedzi na ten alarmujący trend, Unia Europejska wprowadza rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation), mające na celu walkę z wylesianiem poprzez regulację handlu produktami mogącymi przyczyniać się do tego zjawiska.

Czytaj dalej
UE coraz bliżej rozwiązania problemu odpadów z opakowań fot. pexels
Eco świat, ekologia

UE coraz bliżej rozwiązania problemu odpadów z opakowań

listopad 11, 2023 0

Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaaprobowali projekt nowych przepisów opakowaniowych – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), których celem jest ograniczenie problemu rosnącej ilości odpadów opakowaniowych w UE. Narzędziem będzie m.in. rozwijanie gospodarki obiegu zamkniętego poprzez recykling surowców, ale także wyznaczenie nowych celów redukcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz zawartości recyklatu w opakowaniach. Jedną z podnoszonych kwestii jest kontrybuowanie sektora tektury falistej do obiegu zamkniętego, jako że wskaźnik recyklingu tych materiałów w Europie już dziś przekracza 90 proc.

Czytaj dalej
Polska jest największym krajem w Unii Europejskiej bez krajowej strategii rowerowej
Eco świat, ekologia

Polska jest największym krajem w Unii Europejskiej bez krajowej strategii rowerowej

październik 10, 2023 0

Polska jest największym krajem w Unii Europejskiej bez krajowej strategii rowerowej. W Europie taki dokument posiada ok. 20 krajów, a kolejne dziewięć jest w trakcie jego opracowania. Taka strategia jest niezbędna, by móc zyskać środki unijne na rozwój infrastruktury i projektów rowerowych. Jest jednak szansa, że niedługo taki dokument powstanie i w Polsce. Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi przedstawiciele samorządów, firm branży rowerowej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli ministerstwa podpisali kartę poparcia dla stworzenia Narodowej Strategii Rowerowej.

Czytaj dalej

© 2020 iPolska24

Realizacja