16 czerwca 2024

Europejski zakaz hodowli zwierząt na futra odroczony do 2026, choć część państw już go wprowadziła

Komisja Europejska postanowiła odroczyć decyzję o unijnym zakazie hodowli zwierząt na futra do 2026 roku. To odkładanie sprawy budzi niepokój wśród obrońców praw zwierząt, zwłaszcza że taki zakaz już funkcjonuje w 20 krajach europejskich.

Europejski zakaz hodowli zwierząt na futra odroczony do 2026, choć część państw już go wprowadziła fot. pexels

W Polsce, gdzie hodowla zwierząt na futra ma długą historię, ruchy społeczne takie jak Stowarzyszenie Otwarte Klatki z niecierpliwością oczekują na konkretne działania. Anna Iżyńska-Tymoniuk z tego stowarzyszenia podkreśla, że aż 2/3 Polaków popiera wprowadzenie zakazu, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej w kwestiach dobrostanu zwierząt.

Komisja Europejska zareagowała na inicjatywę obywatelską Fur Free Europe, która zgromadziła rekordową liczbę 1,5 mln podpisów. Jednakże decyzja o zakazie została zawieszona do czasu opublikowania raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), przewidywanego na 2025 rok. Oznacza to, że miliony zwierząt nadal będą cierpieć na fermach futrzarskich.

Eksperci zwracają uwagę na niemożność zapewnienia odpowiednich warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych w warunkach klatkowych. Poprzednie raporty EFSA potwierdzały te obawy, rekomendując odejście od praktyki hodowli klatkowej.

Sytuacja epidemiologiczna, zwłaszcza po wybuchu pandemii COVID-19, który dotknął także fermy futrzarskie, dodatkowo potęguje obawy związane z tą branżą. W Finlandii, kolejnym dużym producencie futer, odnotowano przypadki ptasiej grypy H5N1 na fermach futrzarskich, co wywołało alarm wśród ekspertów zdrowia publicznego.

Polska, jako największy producent i eksporter futer w UE, stoi przed wyzwaniem związanym z przyszłością tej branży. W kraju funkcjonuje 234 ferm norek, na których hodowane jest 3,4 mln zwierząt. W kontekście globalnych zmian i rosnącej świadomości etycznej, branża futrzarska wydaje się być skazana na powolny zanik.

W obliczu tych wydarzeń, obrońcy praw zwierząt w Polsce intensyfikują działania na rzecz wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra. Oczekuje się, że nadchodzące lata przyniosą znaczące zmiany w tej kwestii, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

 

autor: IA

© 2020 iPolska24

Realizacja