12 lipca 2024

Nadmierne połowy zagrażają przyszłości środowiska i rybołówstwa

Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), nadmierne połowy stanowią poważne zagrożenie dla światowych zasobów ryb. Dane wskazują, że aż 37,7% wszystkich stad ryb jest przełowionych, a w niektórych regionach, takich jak Morze Śródziemne i Morze Czarne, odsetek ten przekracza 60%. Taka sytuacja prowadzi nie tylko do degradacji ekosystemów morskich, ale ma również poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze dla milionów ludzi na całym świecie.

Nadmierne połowy zagrażają przyszłości środowiska i rybołówstwa fot. pixabay

Joanna Ornoch z organizacji Marine Stewardship Council (MSC) podkreśla, że gdyby wszystkie stada były zarządzane w sposób zrównoważony, można by zwiększyć roczną produkcję ryb i owoców morza o 16 milionów ton. Taka ilość wystarczyłaby do wyżywienia dodatkowych 72 milionów ludzi.

Raport „The State of World Fisheries and Aquaculture 2024” opublikowany przez FAO na początku czerwca 2024 roku, wskazuje, że światowa produkcja ryb i owoców morza osiągnęła rekordowy poziom. W 2022 roku całkowita wartość sprzedaży tych produktów wyniosła 452 miliardy dolarów. Globalne zapotrzebowanie na ryby i owoce morza wynosi obecnie około 232 milionów ton rocznie i nadal rośnie. Obecnie przeciętne spożycie ryb na osobę wynosi 20,6 kg rocznie, a przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wzrośnie o 10%, osiągając poziom ponad 21 kg na osobę rocznie.

Rosnące zapotrzebowanie na ryby i owoce morza stawia przed światowym rybołówstwem ogromne wyzwania. Marta Kalinowska z MSC zauważa, że wzrost liczby połowów jest nieunikniony, ponieważ globalna populacja ma osiągnąć 10 miliardów ludzi do 2050 roku. Oznacza to konieczność zwiększenia produkcji żywności w sposób zrównoważony.

W 2022 roku światowe połowy sięgnęły 91 milionów ton, co oznacza, że co minutę wyławiano średnio 170 ton ryb i owoców morza. Największe połowy dotyczyły sardeli, mintaja i tuńczyka bonito. Mimo różnorodności poławianych gatunków, problem przełowienia staje się coraz bardziej palący. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek przełowionych stad ryb wzrósł o 2,3 punktu procentowego.

Najbardziej dotknięte nadmiernymi połowami są środkowo-wschodni Atlantyk, Morze Śródziemne oraz Morze Czarne. MSC podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie „niebieskiej transformacji”, czyli zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, aby zachować zasoby mórz i oceanów w dobrej kondycji. Odpowiednio zarządzane stada ryb mają potencjał do odbudowy, co mogłoby zwiększyć globalną produkcję ryb i owoców morza oraz przyczynić się do wyżywienia milionów ludzi.

Konsumentom także przypada ważna rola w ochronie zasobów morskich. Badania przeprowadzone przez agencję GlobeScan pokazują, że 89% polskich konsumentów jest zaniepokojonych stanem oceanów, a 75% uważa, że należy spożywać ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów. Niebieski certyfikat MSC jest gwarancją, że produkty te spełniają najwyższe standardy środowiskowe, co pomaga chronić ekosystemy morskie.

Aby zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do zasobów morskich, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Globalna współpraca między rządami, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i konsumentami jest kluczowa dla zachowania zdrowych ekosystemów morskich i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

 

 

autor: IA

© 2020 iPolska24

Realizacja