16 czerwca 2024

Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dot. zwierząt domowych: czipowanie i rejestracja psów i kotów

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja Europejska podjęła decyzję o nowelizacji unijnych przepisów. Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie obowiązku czipowania czworonogów, tworzenie baz danych o zwierzętach oraz zmiany w praktykach hodowlanych. Konsultacje dotyczące tych przepisów trwają do 12 marca.

Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dot. zwierząt domowych: czipowanie i rejestracja psów i kotów fot. pixabay

 

W Polsce również rozważa się wprowadzenie podobnych przepisów. Projekt krajowy zakłada obowiązkowe znakowanie psów i kotów oraz utworzenie ogólnopolskiego rejestru. Ma to na celu walkę z bezdomnością zwierząt, pseudohodowlami i maltretowaniem zwierząt.

Z raportu FEDIAF wynika, że niemal połowa gospodarstw domowych w UE posiada zwierzęta domowe, z kotami i psami na czele listy. Dr Agnieszka Gruszczyńska z Prawnicy na rzecz Zwierząt podkreśla znaczenie unijnego projektu rozporządzenia, który wprowadza obowiązek znakowania i rejestracji zwierząt w UE.

Nowe przepisy UE mają na celu wzmocnienie identyfikacji zwierząt oraz zapewnienie im lepszych warunków życia. Przewiduje się trzyletnie vacatio legis, po którym przepisy wejdą w życie bezpośrednio w państwach członkowskich.

W ramach nowych przepisów, psy i koty w schroniskach, hodowlach i sklepach w UE będą musiały być czipowane i zarejestrowane. Każde państwo członkowskie utworzy własną bazę danych, umożliwiającą wymianę informacji na poziomie unijnym.

Polski projekt ustawy, wspierany przez stowarzyszenie Prawnicy na rzecz Zwierząt, obejmuje również utworzenie funduszu na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt ten spotkał się z pozytywnym przyjęciem wśród posłów, którzy wezwali do wprowadzenia stosownego projektu ustawy.

Nowe przepisy mają na celu lepszą ochronę zwierząt przed bezdomnością i porzuceniem, a także zmniejszenie obciążenia finansowego gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jak zauważa dr Gruszczyńska, obecnie brakuje jednolitej państwowej bazy danych o zwierzętach, co utrudnia kontrolę nad ich dobrostanem i handlem.

Nowe regulacje mogą również pomóc w walce z pseudohodowlami oraz poprawić praktyki hodowlane poprzez wprowadzenie wymogów certyfikacji i szkoleń dla hodowców. Ponadto, Komisja Europejska zwraca uwagę na potrzebę uregulowania handlu zwierzętami przez internet.

Wprowadzenie nowych przepisów unijnych i krajowych ma na celu zapewnienie lepszej ochrony i dobrostanu zwierząt domowych w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

 

autorka: EM

© 2020 iPolska24

Realizacja