12 lipca 2024

Unijne rozporządzenie EUDR – nowa era walki z wylesianiem

W ciągu ostatnich trzech dekad, świat stracił 420 milionów hektarów lasów, co stanowi ponad 10% ich globalnej powierzchni. W odpowiedzi na ten alarmujący trend, Unia Europejska wprowadza rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation), mające na celu walkę z wylesianiem poprzez regulację handlu produktami mogącymi przyczyniać się do tego zjawiska.

Unijne rozporządzenie EUDR – nowa era walki z wylesianiem fot. pixabay

Wylesianie to problem o globalnym zasięgu, szczególnie dotkliwy w krajach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej. Jednak również konsumenci w UE mają na to wpływ.

Raport “The State of the World’s Forests 2022” pokazuje, że mimo spadku tempa wylesiania, w latach 2015–2020 każdego roku znikało około 10 milionów hektarów lasów. Tendencja ta utrzymuje się pomimo zobowiązań międzynarodowych do zatrzymania wylesiania do 2030 roku.

Unia Europejska, dążąc do zmniejszenia tego zjawiska, wprowadza rozporządzenie EUDR. Zabrania ono wprowadzania na rynek UE lub eksportowania z niego produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Obejmie to siedem grup towarów, w tym drewno, olej palmowy, kawę, soję, kakao, kauczuk i wołowinę.

Rozporządzenie EUDR jest przełomowe i stawia przed biznesem poważne wyzwania. Firmy będą zobowiązane wykazać, że ich produkty pochodzą z lokalizacji spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, podając nawet konkretne współrzędne geograficzne.

Komisja Europejska ocenia, że dzięki EUDR emisja dwutlenku węgla spowodowana konsumpcją i produkcją wymienionych towarów w UE zmniejszy się o co najmniej 32 miliony ton rocznie. Dodatkowo, dla produktów drewnianych wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące pochodzenia i produkcji zgodnej z przepisami lokalnymi oraz poszanowaniem praw człowieka i ludności rdzennej.

Rozporządzenie EUDR weszło w życie w czerwcu 2023 roku i zacznie obowiązywać w państwach członkowskich od 30 grudnia 2024 roku. Komisja Europejska przeprowadzi również klasyfikację państw członkowskich według poziomu ryzyka wylesiania, co wpłynie na obowiązki firm w zakresie należytej staranności.

Przez wprowadzenie EUDR, UE staje na czele globalnych wysiłków mających na celu ochronę lasów, jednocześnie promując zrównoważone i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatu.

 

 

autorka: EM

© 2020 iPolska24

Realizacja