16 czerwca 2024

Rolnicy wobec Zielonego Ładu: szanse i wyzwania

Unijne regulacje mające na celu ochronę klimatu, znane jako Europejski Zielony Ład, budzą wiele emocji wśród rolników. Z jednej strony, podejście ekologiczne zyskuje na znaczeniu w obliczu rosnącej świadomości konsumentów. Z drugiej strony, istnieje obawa, że nowe regulacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność rolników i szerzej, na inne grupy społeczne.

Rolnicy wobec Zielonego Ładu: szanse i wyzwania fot. pexels

 

Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Witold Boguta, podkreśla, że wiele elementów Zielonego Ładu nie jest nowością, ponieważ w Polsce już od dwóch dekad wdraża się różne ekologiczne praktyki. Jednak Zielony Ład to dla niego bardziej ideologia niż konkretna idea, co wywołuje niepokój wśród rolników.

Europejski Zielony Ład to szeroko zakrojony plan polityczny i prawny mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Inicjatywa ta, ogłoszona przez Komisję Europejską w 2019 roku, od początku budziła kontrowersje. Rolnicy i organizacje rolnicze, jak Copa Cogeca, od samego początku zgłaszali liczne uwagi i zastrzeżenia.

Choć Zielony Ład ma na celu promowanie ekologicznych praktyk, wielu krytyków zwraca uwagę na potencjalne pułapki i zagrożenia. Witold Boguta zauważa, że niektóre z tych regulacji już teraz dotykają rolników, a z czasem mogą również wpłynąć na inne grupy społeczne, budząc coraz większy opór.

Pomimo obaw, Zielony Ład niesie również pewne korzyści. Producentom żywności umożliwia produkcję wyższej jakości produktów, które mogą być bardziej konkurencyjne na rynku. Problemem pozostaje jednak nadmierna biurokracja, która utrudnia rolnikom codzienną działalność.

Pod wpływem protestów, Komisja Europejska podjęła pewne kroki wstecz, uwzględniając postulaty rolników. Boguta zastanawia się jednak, czy jest to trwała zmiana, czy jedynie tymczasowa reakcja przed wyborami do europarlamentu. Niezależnie od intencji Komisji, biurokratyczne wymogi związane z Zielonym Ładem pozostają poważnym problemem dla rolników.

Na tle tych dyskusji, polskie rolnictwo notuje rekordowe wyniki eksportu. Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w 2023 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła 51,8 miliarda euro, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wysoka jakość polskich produktów sprawia, że są one cenione na rynkach międzynarodowych. Produkty rolno-spożywcze z Polski są chętnie kupowane, co świadczy o ich konkurencyjności. Witold Boguta zauważa, że europejskie pochodzenie produktów jest dodatkowym atutem na wielu rynkach.

Podsumowując, choć Zielony Ład przynosi liczne wyzwania, polskie rolnictwo ma szansę skorzystać z jego założeń, zwłaszcza pod względem podnoszenia jakości produkcji. Kluczowe jest jednak, aby unijne regulacje nie prowadziły do nadmiernej biurokracji, która mogłaby zahamować rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce.

 
 
autorka: AS

© 2020 iPolska24

Realizacja