Program montażu czujników smogu w szkołach aglomeracji poznańskiej nagrodzony

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i wicestarosta poznański Tomasz Łubiński odebrali w imieniu aglomeracji poznańskiej nagrodę podczas konferencji “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Technologia, Środowisko, Inwestycje” za wprowadzenie innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych.

Program montażu czujników smogu w szkołach aglomeracji poznańskiej nagrodzony

Organizator konferencji, spółka Inea prowadzi ranking gmin, które działają na rzecz rozwoju i ochrony środowiska zatytułowany ,,Lider Rozwoju”.  Samorządy oceniane są w trzech kategoriach: Ekologia i Ochrona Środowiska, Inwestycje i Technologia oraz Edukacja i Bezpieczeństwo. Gmina z największą ilością punktów otrzyma tytuł ,, Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju”. Projekt jest objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju.

Ceremonia wręczenia nagród odbywająca się w budynku Concordia Design skupiała się na podkreśleniu roli odpowiednio zbilansowanego rozwoju w działaniach samorządu oraz nagrodzenie gmin wdrażających innowacyjne pomysły w obszarze ochrony środowiska. Michał Bartkowiak, prezes spółki Inea zaznaczył, że na odpowiednio zrównoważony rozwój wpływają czynniki gospodarcze, społeczne oraz klimatyczne. Ważne jest aby potrzeby obecnego pokolenia były zaspokajane, ale nie kosztem przyszłych. Prezes Inei podkreślił potrzebę patrzenia w szerszej perspektywie, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe czy gospodarcze.

W ramach projektu aglomeracji poznańskiej, Inea wraz z Stowarzyszeniem Metropolia Poznań zamontowała w 211 szkołach w Wielkopolsce czujniki smogu i właśnie za te działania, uhonorowany nagrodą został powiat poznański. Nagroda ,,Liderów ekologicznego myślenia” została odebrana przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i wicestarostę Tomasza Łubińskiego. Współpraca przy tym projekcie trwa od 2018 roku. Dane dotyczące jakości powietrza są przeliczane na miernikach i komputerach, po czym są przedstawiane uczniom podczas  wykładów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Każdy z mieszkańców może śledzić wyniki dotyczące swojej okolicy na stronie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Prezydent Jaśkowiak zaznaczył potrzebę edukowania najmłodszych w kwestiach środowiska, po to aby przynosili tę wiedzę do domu i pokazali swoim rodzicom, często nieświadomym, konieczność dbania o przyrodę wokół nas. 

“Zrównoważony rozwój, tak samo jak zrównoważony transport, wymagają czasem trudnych decyzji, wywołujących dyskusje, emocje, czy nawet spory. Jako prezydent, ale też jako polityk, mam możliwość forsowania rozwiązań dobrych dla naszej planety i naszego zdrowia. Jednak, by nasze działania były skuteczne, konieczna jest współpraca”

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania