21 lutego 2024

Poznaniacy coraz chętniej sięgają po zdrową żywność

Rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością i nowe regulacje Unii Europejskiej wpływają na znaczące zmiany w polskim sadownictwie. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Indicator dla Związku Sadowników RP, aż 57% Polaków przykłada dużą wagę do braku pozostałości środków ochrony roślin i pestycydów w owocach. To z kolei motywuje producentów do poszukiwania nowych, bardziej zrównoważonych metod uprawy.

Poznaniacy coraz chętniej sięgają po zdrową żywność fot. pexels

 

Następuje stopniowe odchodzenie od tradycyjnego rolnictwa, które opierało się na intensywnym stosowaniu sztucznych nawozów. Zastępują je nowoczesne systemy, takie jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz system „zero pozostałości”. Prof. Joanna Puławska z Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach podkreśla, że zrównoważona produkcja staje się koniecznością, zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Unia Europejska, poprzez strategię Europejskiego Zielonego Ładu, stawia nowe wyzwania przed rolnictwem ekologicznym, w tym zwiększenie udziału takiej produkcji do 25% wszystkich upraw w UE do 2030 roku. Polska, z niższym niż średnia unijna zużyciem substancji czynnej na hektar, wydaje się być dobrze przygotowana do spełnienia tych wymogów.

Z badań wynika, że zrównoważona produkcja owoców nie tylko gwarantuje lepsze zyski, ale również jest bardziej korzystna dla środowiska. Zarówno sadownicy, handlowcy, jak i konsumenci zgadzają się co do wysokiej jakości owoców produkowanych w sposób zrównoważony. Sadownik Dawid Królikowski, który prowadzi gospodarstwo w Błędowie, podkreśla, że integrowana produkcja, łącząca korzyści ekologiczne z ekonomicznymi, zyskuje na popularności, również dzięki możliwości uzyskania dopłat w ramach ekoschematu.

Związek Sadowników RP od roku prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”, mającą na celu promocję zrównoważonych metod produkcji oraz edukację producentów i konsumentów. Kampania ta skierowana jest nie tylko do polskich, ale również niemieckich i austriackich producentów owoców.

Sadownictwo w Polsce ewoluuje w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów i wyzwania ekologiczne współczesnego świata. Zmiana ta wpływa nie tylko na jakość i bezpieczeństwo produktów, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i zwiększenia zysków dla producentów. Wszystko to wskazuje, że polski rynek owoców coraz śmielej kroczy w kierunku zrównoważonej produkcji, stanowiąc przykład dla innych sektorów gospodarki.

 

 

autor: IA

© 2020 iPolska24

Realizacja