9 grudnia 2023

Ostatnie dni na złożenie wniosku o dotację na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu

To juz ostatnie dni na złożenie wniosków o dotacje na stworzenie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. Możliwe jest uzyskanie nawet 100% zwrotu kosztów.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o dotację na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu fot. UMP

Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych z prawem do nieruchomości na terenie Poznania, na której ma powstać ogród wertykalny lub zielony dach.

Ten pierwszy to pionowa instalacja, np. na ścianie budynku, obsadzona wieloletnimi roślinami, zakrywającymi całą jej powierzchnię. Z kolei zielony dach to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację.

Można uzyskać nawet 100% zwrotu kosztów, jednak nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Konieczne jest spełnienie jednak pewnych warunków projektowych.

Powierzchnia, na której mają powstać ogrody wertykalne nie może być mniejsza niż 15 m2, a rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej. Musi być też możliwość podlewania nasadzeń.

W przypadku zielonych dachów kluczowe jest dostosowanie ich do możliwości obciążeniowych budynku. Powierzchnia minimalna ma wynieść 10m2, a maksymalny kąt nachylenia może mieć 30°. Konieczne jest też wykonanie określonej warstwy podłoża.

Wnioski można składać jeszcze tylko kilka dni – do końca września 2023 roku, w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 61 878 40 56 lub 61 878 40 87. Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt oraz kosztorys prac.

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja