12 lipca 2024

Park Szelągowski popada w ruinę? Kiedy możliwa jest modernizacja?

Teren Parku Szelągowskiego, choć przyrodniczo piękny, to zniechęca zniszczoną infrastrukturą, która w niektórych przypadkach poddaje pod dużą wątpliwość bezpieczeństwo spacerowiczów. Czy jest szansa na poprawę?

Park Szelągowski popada w ruinę? Kiedy możliwa jest modernizacja?

 

Pokruszone, nierówne schody, dziury w nawierzchni, nierówności, utrzymująca się na cegłach i kamieniach woda to tylko część problemów z infrastrukturą w Parku Szelągowskim. Nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

Sprawą zainteresowała się radna Monika Danelska, która zwróciła się z interpelacją do prezydenta Poznania, by podjąć jak najszybsze działania związane z naprawą.

Odpowiedzi udzielił Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, który przekazał, że Zarząd Zieleni Miejskiej opracował już dokumentację projektową dla zagospodarowania parku. Obejmuje ona także te kwestie, które wskazała w swojej interpelacji radnej.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe Zarządu Zieleni Miejskiej w tym roku zostanie wykonana jedynie część prac. Będzie to modernizacja ciągów pieszych i rewitalizacji północnej części parku.

Niezależnie jednak od tych prac, spółka Aquanet Retencja Sp. z o.o. zaplanowała w Planie Inwestycyjnym Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2023-2027 środki finansowe na retencję w parku Szelągowskim. Jej zrealizowanie wpłynie na ustabilizowanie stosunków wodnych w parku, a tym samym na stan istniejących elementów parkowych.

autorka: A. Karczewska

fot. M. Danelska

© 2020 iPolska24

Realizacja