Poznańska spółka z nieuczciwymi praktykami wobec rolników. Po interwencji UOKiK zmienia zasady

Poznańska spółka Pfeifer & Langen Polska, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku cukru, zdecydował się na zmianę swoich zasad współpracy z rolnikami po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dotychczasowe postanowienia w umowach ograniczały rolników do zakupu nasion buraków cukrowych wyłącznie od Pfeifer & Langen. Wprowadzenie innych nasion groziło odmową odbioru buraków przez firmę, co mogło świadczyć o nieuczciwym wykorzystywaniu jej dominującej pozycji.

Poznańska spółka z nieuczciwymi praktykami wobec rolników. Po interwencji UOKiK zmienia zasady fot. pixabay

 

UOKiK wyraził swoje zastrzeżenia co do tej praktyki. W reakcji, Pfeifer & Langen wykazał gotowość do wprowadzenia zmian, zgodnych z oczekiwaniami Urzędu. UOKiK zdecydował o zobowiązaniu firmy do umożliwienia rolnikom zakupu innych dopuszczonych do obrotu odmian nasion buraków cukrowych w Polsce.

To bardzo dobra informacja dla rolników hodujących buraki cukrowe, którzy będą mieli dostęp do szerszej oferty nasion i możliwość dostosowania ich do rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych. Taka zmiana praktyki, do której spółka została zobowiązana, jest korzystna również dla plantatorów, którzy teraz będą mogli nabywać nasiona nie tylko od Pfeifer & Langen, ale również od innych dystrybutorów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nowe zasady przewidują, że Pfeifer & Langen ustali, wspólnie z dostawcami, listę odmian nasion, które rolnicy będą mogli zakupić nie tylko od firmy, ale również od producenta lub profesjonalnego dystrybutora materiału siewnego. Rolnicy będą mogli również zakupić odmiany nasion spoza tej listy, pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów. Muszą one być zarejestrowane w Polsce lub za granicą, produkowane z użyciem zapraw dopuszczonych w Polsce i zakupione bezpośrednio od producenta lub profesjonalnego dystrybutora.

Pfeifer & Langen ma czas do końca 2023 roku na wprowadzenie tych zmian, co oznacza, że rolnicy będą mieli szerszy wybór nasion przed kolejnym sezonem siewu buraków. Firma będzie również musiała przedstawić raport z wykonania zobowiązań Prezesowi UOKiK.

UOKiK zachęca również innych krajowych producentów cukru do dostosowania swoich umów do nowego standardu, wprowadzonego decyzją wobec Pfeifer & Langen.

© 2020 iPolska24

Realizacja