Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzy demonstracyjny ogród klimatyczny

Edukacja ekologiczna idzie w parze z działaniem na rzecz środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Do końca roku przy Collegium Geographicum powstanie demonstracyjny ogród klimatyczny – innowacyjna przestrzeń prezentująca praktyczne metody adaptacji do zmian klimatu, takie jak ogrody deszczowe, zielone dachy, łąki kwietne oraz ogrody wertykalne.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzy demonstracyjny ogród klimatyczny

 

Projekt ten, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jest efektem działań edukacyjnych prowadzonych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Cała idea ogrodu klimatycznego narodziła się w ramach projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). W trakcie warsztatów i szkoły letniej, zorganizowanych przez zespół projektu, uczestnicy zaprojektowali szereg praktycznych rozwiązań służących adaptacji do zmian klimatu. Te propozycje stały się fundamentem dla powstającego ogrodu.

Ogród klimatyczny nie będzie zamkniętą przestrzenią – ma służyć nie tylko studentom i pracownikom uniwersytetu, ale także lokalnym mieszkańcom. Projekt przewiduje też stworzenie przyjaznej przestrzeni odpoczynku dla wszystkich odwiedzających.

Wsparcie finansowe w wysokości 127 500 zł, udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi znaczący impuls dla realizacji projektu. Dodatkowe fundusze zostały zgromadzone przez Rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Inicjatywa ma wpisać się w działania edukacyjne uczelni w zakresie ekologii, a jednocześnie jest przykładem, jak uczelnie wyższe mogą inspirować do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

© 2020 iPolska24

Realizacja