Wielkopolski Samorząd wzmacnia walkę z marnotrawstwem żywności

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 282 tysiące złotych z budżetu województwa na wsparcie siedmiu organizacji pomocowych działających w regionie. To wsparcie, udzielane w ramach konkursu “Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”, skierowane jest na pomoc w logistyce i dystrybucji żywności dla potrzebujących.

Wielkopolski Samorząd wzmacnia walkę z marnotrawstwem żywności

 

Finansowanie od samorządu umożliwia stowarzyszeniom i bankom żywności pokrycie części kosztów związanych z magazynowaniem i transportem żywności, skierowanej do osób potrzebujących pomocy. W obliczu rosnących cen paliw i kosztów transportu, dodatkowe środki mogą stanowić istotną pomoc dla wielu organizacji, zwłaszcza w kontekście ograniczenia marnotrawstwa żywności.

“To wsparcie pozwoli siedmiu podmiotom w Wielkopolsce skutecznie zminimalizować problem marnowania żywności”, powiedział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

Inicjatywa ta jest częścią “Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Ten ambitny projekt ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów i wsparcie wielu organizacji pomocowych w zakresie efektywnego zarządzania i dystrybucji żywności.

Podczas otwartego konkursu ofert, siedem wniosków otrzymało pozytywną ocenę. Te siedem organizacji otrzyma środki finansowe w wysokości od 14 tys. zł do 75 tys. zł, w zależności od zgłoszonej operacji. Do beneficjentów należą między innymi Bank Żywności w Koninie, Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Od 2020 roku, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainwestował już ponad 680 tys. zł w wsparcie transportu i magazynowania żywności, co pokazuje silne zaangażowanie w ograniczanie marnotrawstwa żywności na terenie województwa.

© 2020 iPolska24

Realizacja