Ostatnie dni na złożenie wniosku o sfinansowanie usunięcia azbestu

To już ostatnie dni na złożenie wniosku do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości na terenie Poznania. Mieszkańcy mogą uzyskać sfinansowanie 100% kosztów demontażu lub transportu niebezpiecznych odpadów.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o sfinansowanie usunięcia azbestu fot. UMP

 

Miejski program usuwania azbestu prowadzony jest od lat. Materiał, który dawniej był stosowany w budownictwie na szeroką skalę jest mocno szkodliwy dla zdrowia. Właśnie dlatego konieczne jest usunięcie go z przestrzeni – szczególnie tej zamieszkanej.

Miasto pomaga właścicielom nieruchomości w bezpiecznym usunięciu azbestu. Można uzyskać finansowanie na demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

Pokrytych zostanie 100% kosztów przedsięwzięcia, z pieniędzy pochodzących z budżetu miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Miasto zleci działania wybranemu w przetargu wykonawcy.

Tylko do połowy kwietnia złożono już wnioski na usunięcie łącznie 140,96 ton azbestu, w tym:

– 71 wniosków na demontaż pokrycia dachowego – 61,87 t
– 3 wnioski na demontaż pokrycia dachowego z papą – 1,53 t
– 3 wnioski na demontaż elewacji – 0,75 t
– 51 wniosków na odbiór wyrobów składowanych na posesji – 76,81 t

Do tej pory, w ramach poprzednich edycji programu zrealizowano już 406 wniosków, usuwając ponad 532 tony niebezpiecznej substancji. Najwięcej, bo ponad 280 ton dotyczyło materiałów składowanych na nieruchomości, ok. 240 ton to pokrycia dachowe, a 10 ton pochodziło z elewacji budynków.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń do programu. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty).

Zarówno szczegóły programu jak i listę potrzebnych do zgłoszenia dokumentów można znaleźć na stronie internetowej. Informację można uzyskać także od pracowników Wydziału Klimatu i Środowiska UMP pod numerem telefonów: 61 878 5017 oraz 61 878 4053 lub mailowo: e-mail: azbest@um.poznan.pl.

© 2020 iPolska24

Realizacja