t Zoo Poznań od dziś czynne dłużej – Eco Poznań
23 maja 2022

Zoo Poznań od dziś czynne dłużej

Od dzisiaj poznańskie zoo przechodzi na tryb wiosenny, co oznacza, że jest czynne dłużej. Zmiany dotyczą także cennika biletów.

Zoo Poznań od dziś czynne dłużej

Od 1 marca Zoo Poznau0144 – zaru00f3wno Stare jak i Nowe)u00a0 jest czynne du0142uu017cej niu017c zimu0105, czyli do godziny 17:00. Oznacza to taku017ce przywru00f3cenie sezonowego cennika biletu00f3w wstu0119pu. Kolejki kursuju0105ce po zoo bu0119du0105 dostu0119pne dopiero za miesiu0105c – od 1 kwietnia, kiedy prawdopodobnie bu0119dzie cieplej.

Obecnie czu0119u015bu0107 mieszkau0144cu00f3w poznau0144skiego ogrody zoologicznego powoli wybudza siu0119 po zimowym u015bnie. Niektu00f3re zwierzu0119ta nadal pozostaju0105 w swoich u201ezimowychu201d domkach, gdzie czekaju0105 na cieplejsze dni, by wyju015bu0107 na wybieg.

Nie oznacza to jednak, u017ce brakuje atrakcji – mou017cna podziwiau0107 wiu0119kszou015bu0107 zwierzu0105t, chou0107 przy pogodzie takiej jak dziu015b, na spacer zalecane jest nieco cieplejsze ubranie.

Jednoczeu015bnie Zoo Poznau0144 przypomina, u017ce zwiedzaju0105cych obowiu0105zuje nakaz zasu0142aniania nosa i ust oraz zachowanie dystansu od innych zwiedzaju0105cych, pracowniku00f3w oraz samych zwierzu0105t.

Punkty gastronomiczne na terenie ogrodu su0105 nieczynne – zgodnie z decyzju0105 sanepidu wynikaju0105cu0105 z obowiu0105zuju0105cych obostrzeu0144.