Fatalna jakość powietrza w Poznaniu. Wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania

W związku z przekroczeniem norm stężeń pyłów drobnych PM10 i utrzymania się złego stanu powietrza, na terenie Poznania wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania.

Fatalna jakość powietrza w Poznaniu. Wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania

 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Jak przypomina Wydział Ochrony Środowiska, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu “koza” oraz w kotłach węglowych.

Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się ich między innymi wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim niewielki wiatr lub brak wiatru.

Oznacza to, że nawet pojedyncze źródło – np. kominek – przyczynia się do znacznego pogorszenia jakości powietrza.

Informację o złej jakości powietrza wraz z apelem o ograniczenie aktywności na zewnątrz otrzymauą również mieszkańcy Poznania w ramach systemu powiadamiania RCB.

© 2020 iPolska24

Realizacja