t Las zamiast pola golfowego. Rozpoczęto nasadzenia w Krzyżownikach – Eco Poznań
23 maja 2022

Las zamiast pola golfowego. Rozpoczęto nasadzenia w Krzyżownikach

Las zamiast pola golfowego – zapowiedź staje się faktem. Rozpoczęło się intensywne zalesianie terenu dawnej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach. Jeszcze w listopadzie zasadzonych zostanie tam prawie 28 tys. dębów i lip z domieszką buków, klonów i brzóz, a to dopiero początek. Docelowo powierzchnia leśna będzie wynosić 55 ha, co przekłada się na około 270 tys. drzew.

Las zamiast pola golfowego. Rozpoczęto nasadzenia w Krzyżownikach

– Cieszę się, że zalesianie terenu w Krzyżownikach rozpoczęło się zgodnie z planem – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, który sam także wziął udział w akcji sadzenia drzew. – To inwestycja ważna nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale wszystkich poznaniaków i poznanianek. Las to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu, a także świetne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie miejscy radni, którzy zgodzili się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach prezydent Jacek Jaśkowiak podjął w lipcu 2019 r. Już w październiku 2020 r. zabezpieczono cały teren i udostępniono go mieszkańcom (m.in. zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu i przygotowano ścieżki dla pieszych). Z sadzeniem drzew trzeba było jednak poczekać na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wcześniej w tym miejscu planowane było bowiem powstanie pola golfowego.

– Plan zakłada nie tylko zwiększenie lesistości obszaru położonego w północno-zachodnim klinie zieleni, lecz także podniesienie jego atrakcyjności. Pomoże w tym wyznaczenie stref, w których będa mogły pojawić się obiekty sportowo-rekreacyjne. Dzięki temu na terenie dawnej szkółki mogą powstać m.in. boiska, korty, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Nowy plan umożliwi również adaptację istniejących budynków do prowadzenia usług – sportowych, gastronomicznych oraz związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną i zdrowotną – tłumaczy Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Cały teren ma powierzchnię około 60 ha, z czego ponad połowa (32 ha), jest porośnięta zielenią wysoką. Zagęszczenie drzew w tym miejscu jest jednak bardzo nieregularne. W planach są więc dodatkowe nasadzenia. Pozostały obszar, nieporośnięty zielenią wysoką (o powierzchni 23 hektarów) zostanie zalesiony.

W listopadzie nasadzenia będą prowadzone na pierwszych 5 hektarach. Na początek zasadzonych będzie 27 900 sztuk rodzimych sadzonek drzew liściastych. Ze względu na warunki siedliskowe będą to przede wszystkim dęby i lipy drobnolistne z domieszką buków, klonów i brzóz. Sadzenie drzew odbywa się przy współudziale partnerów – firm Reforest’Action i Green-Up. Wzajemna współpraca jest jednym z rezultatów Connecting Nature Enterprise Summit, konferencji organizowanej w Poznaniu w czerwcu tego roku, podczas której prezentowane były działania miasta na rzecz wprowadzania rozwiązań opartych na przyrodzie do miejskich przestrzeni i ich wpływ na jakość życia mieszkańców.

– Reforest’Action to globalna inicjatywa ukierunkowana na zachowywanie, przywracanie, a także sadzenie nowych lasów na całym świecie. Naszą rolą jest sprostanie dwóm największym wyzwaniom naszych czasów – kryzysowi klimatycznemu oraz utratą bioróżnorodności. Poprzez nasze działania staramy się także stworzyć miejsca dostępne dla lokalnych społeczności i wspierać zrównoważony rozwój miast oraz terenów wiejskich.

Reforest’Action daje firmom i osobom indywidualnym możliwość podjęcia konkretnych działań na rzecz lasów poprzez finansowanie drzew za pośrednictwem unikalnej cyfrowej platformy “crowdplanting’owej”. Zebrane w ten sposób fundusze wykorzystuje się do wspierania lokalnych projektów zalesieniowych, które zagwarantują miejscowym społecznościom pełne spektrum korzyści i usług ekosystemowych – mówi Jędrzej Damski z firmy Green-Up będącej partnerem technicznym Reforest’Action w Polsce.

W akcję, z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz Rady Osiedla Strzeszyn, włączyli się okoliczni mieszkańcy. Wziął w niej udział również prezydent Poznania. Kolejne drzewa będą sadzone sukcesywnie w kolejnych latach.

– Realizacja tego zadania jest szczególnie ważna w dobie postępujących zmian klimatycznych, w szczególności w zakresie pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla, produkcji tlenu, łagodzenia efektu “miejskiej wyspy ciepła”, retencji wodnej, pochłaniania pyłów, redukcji hałasu czy produkcji substancji prozdrowotnych – wyjaśnia Mieczysław Broński, dyrektor Zakładów Lasów Poznańskich. – Bardzo się cieszymy, że prezydent miasta postawił las nad pole golfowe. Bez wątpienia skorzystają na tym kolejne pokolenia poznaniaków i poznanianek.

Zgodnie z uchwalonym we wtorek planem zagospodarowania przestrzennego teren pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską będzie pełnił także funkcję rekreacyjną i edukacyjną, które będą realizowane w kolejnych latach. Przeznaczone na to zostanie około 5 ha. W sąsiedztwie terenów leśnych będzie można korzystać z urządzeń służących rekreacji. Pojawi się także ścieżka dendrologiczna, na których osoby odwiedzające ten teren będą mogły zapoznać się z pracami wykonywanymi przez leśników.

Zakład Lasów Poznańskich rozpoczął już także poszukiwania potencjalnych inwestorów, zainteresowanych zagospodarowaniem nieużytkowanych budowli, znajdujących się na terenie byłej szkółki roślin. Są już efekty tych starań. We wrześniu tego roku do ZLP wpłynął list intencyjny od firmy “Ortoświat s.c.”, dotyczącego dzierżawy przedmiotowego terenu. Inwestor chciałby prowadzić na Krzyżownikach działalność o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. działania związane ze wspomaganiem zdrowych nawyków żywieniowych, a także przyszłościowo zabiegów terapeutycznych z fizykoterapii i terapii manualnej. Działalność ta wpisuje się w założenia koncepcyjne tego terenu.

 

 

UMP / AJ