16 czerwca 2024

Ostatnie dni, aby rozliczyć się z programu „Mała retencja”

Do poniedziałku, 15 listopada, wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy pobrali dofinansowanie w ramach programu „Mała retencja” mają obowiązek rozliczyć się z wykonanych inwestycji. Przy rozliczeniu brane pod uwagę będzie to, czy wydana kwota została właściwie zagospodarowana oraz czy wykonane prace odpowiadają opisowi, który znalazł się w złożonym wniosku.

Ostatnie dni, aby rozliczyć się z programu „Mała retencja”

Nabór do programu „Mała retencja” ruszył wiosną tego roku i trwał do 10 czerwca. Zgodnie z założeniem programu chodziło o to, by woda nie spływała do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, tylko była na powrót wykorzystana, między innymi do podlewania przydomowych ogródków. Pieniądze z dofinansowania można było przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Obejmowało to budowę naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową lub pojemnika, studni czy muldy chłonnej.

Dotację można było otrzymać również na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.  

O dofinansowanie mogły starać się osoby prywatne, wówczas możliwe było otrzymanie kwoty do 5 tys. zł, a także wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i przedsiębiorcy, którzy mogli liczyć na dodatkowe środki sięgające 50 tys. zł.  

W ramach projektu wpłynęło 165 wniosków. Początkowo zakładano, że na małą retencję zostanie przeznaczone 500 tys.zł, jednak tak duże zainteresowanie ze strony mieszkańców sprawiło, że Miasto Poznań wystąpiło do miejskich radnych z prośbą o zwiększenie tej kwoty o kolejne 500 tys. zł. Teraz przyszła pora na rozliczenie wdrążonych inwestycji.

Jak przypomina Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta czas na to jest do północy 15 listopada.  Dokumenty można składać poprzez platformę E-PUAP, a także przesłać drogą pocztową lub listem poleconym na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań z dopiskiem “Mała retencja” (tak, aby była możliwa identyfikacja godziny nadania). Do UMP należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji i protokół z wykonania inwestycji, a także faktury potwierdzające przeprowadzenie zadania oraz dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej lub w formie plików jpg).

 

autorka: N. Fekser

© 2020 iPolska24

Realizacja