16 czerwca 2024

Nowe regulacje UE w walce z greenwashingiem: Co to oznacza dla konsumentów i firm?

Unia Europejska planuje wprowadzenie nowych regulacji mających na celu zwalczanie zjawiska greenwashingu, czyli praktyk marketingowych, w których firmy deklarują działania proekologiczne bez faktycznego ich realizowania. Problem ten, mimo że znany od lat 80., zyskał na znaczeniu wraz z rosnącą świadomością ekologiczną konsumentów. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2026 roku i nałożyć na przedsiębiorstwa dodatkowe obowiązki w zakresie transparentności deklaracji środowiskowych.

Nowe regulacje UE w walce z greenwashingiem: Co to oznacza dla konsumentów i firm? fot. unsplash

Współczesny konsument coraz bardziej zwraca uwagę na wpływ kupowanych produktów na środowisko. Terminy takie jak „ekoprodukty”, „w 100% z recyklingu” czy „przyjazne dla środowiska” stały się popularne i chętnie wykorzystywane przez firmy. Niestety, badania UE pokazują, że aż połowa tych deklaracji może być niepełna lub wprowadzająca w błąd. Dlatego Bruksela chce uregulować te praktyki, aby zapewnić konsumentom rzetelne informacje.

Kluczowym elementem nowych regulacji ma być dyrektywa Green Claims. Jej celem jest eliminacja fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących ekologiczności produktów. Firmy będą zobowiązane do przeprowadzania rzetelnych badań i weryfikacji swoich deklaracji środowiskowych. Każde stwierdzenie, takie jak „neutralny klimatycznie” czy „biodegradowalny”, będzie musiało być poparte naukowymi dowodami i odpowiednimi certyfikatami.

W ramach nowych regulacji, przedsiębiorstwa będą musiały współpracować z niezależnymi instytucjami w celu potwierdzenia prawdziwości swoich ekologicznych deklaracji. Na przykład, jeśli firma twierdzi, że jej opakowanie jest „biodegradowalne”, będzie musiała dokładnie określić, w jakich warunkach i w jakim czasie produkt ulega biodegradacji. Takie podejście ma na celu dostarczenie konsumentom pełniejszych i bardziej zrozumiałych informacji.

Dla wielu firm nowe przepisy oznaczają konieczność zmiany podejścia do marketingu i komunikacji z klientami. Działy marketingu będą musiały współpracować z działami jakości oraz zewnętrznymi ekspertami, aby upewnić się, że wszystkie deklaracje są zgodne z rzeczywistością. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami, ale także z budowaniem większego zaufania wśród konsumentów.

Dzięki nowym regulacjom, konsumenci będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe. Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk sprawi, że będą mieli pewność, iż produkty oznaczone jako ekologiczne faktycznie przyczyniają się do ochrony środowiska. To z kolei może zwiększyć popyt na rzeczywiście ekologiczne produkty i usługi, co pozytywnie wpłynie na całą gospodarkę.

Nowe przepisy UE dotyczące greenwashingu są krokiem w stronę większej przejrzystości i uczciwości na rynku. Firmy będą musiały dostosować swoje praktyki, co może być wyzwaniem, ale także szansą na budowanie trwałych relacji z coraz bardziej świadomymi konsumentami. Dla klientów oznacza to większą pewność, że wybierają produkty naprawdę przyjazne dla środowiska, co jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości.

 

 

autor: IA

© 2020 iPolska24

Realizacja