16 czerwca 2024

Z Poznania usunięto ponad 681 ton azbestu w ciągu 3 lat. Miasto sfinansuje kolejne działania

Poznań kontynuuje usuwanie azbestu z przestrzeni miejskiej. Rozpoczyna się kolejna edycja miejskiego programu, w ramach którego mieszkańcy mogą uzyskać nawet 100% zwrotu poniesionych kosztów związanych z pozbyciem się niebezpiecznego materiału.

Z Poznania usunięto ponad 681 ton azbestu w ciągu 3 lat. Miasto sfinansuje kolejne działania fot. UMP

Dawniej azbest był stosowany jako tani i wyjątkowo popularny materiał w budownictwie. Po latach okazało się, że jest wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, dlatego rozpoczęto działania mające na celu wyeliminowanie go z przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Utylizacja azbestu wymaga profesjonalnego działania, przez co cały proces usunięcia materiałów bywa drogi. Mając na uwadze dobro wspólne, MIasto Poznań on lat realizuje program, w ramach którego zwraca mieszkańcom poniesione koszty usuwania materiału np. z dachu czy ścian.

W ramach “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” można uzyskać wsparcie na demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest, które są składowane na terenie nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów.

Miasto nie tylko pokryje koszty, ale także zleci usunięcie azbestu profesjonalnemu wykonawcy wybranemu w przetargu.

Na ten cel w miejskim budżecie zabezpieczono 200 tysięcy złotych. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, Wydział Klimatu i Środowiska UMP będzie wnioskował o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji, który potrwa do 30 kwietnia. W programie mogą brać udział osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne posiadające na swoich nieruchomościach w Poznaniu wyroby zawierające azbest (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). Należy posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości.

Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą na adres Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań) i przez ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń, a datą złożenia wniosku jest data wpłynięcia do urzędu, a nie stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej Poznań bez azbestu. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska – telefonicznie pod numerem: 61 878 5017 oraz drogą mailową: azbest@um.poznan.pl.

Program realizowany jest od 2021 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród poznaniaków. Okazuje się, że azbest nadal jest obecny w wielu miejscach na terenie stolicy Wielkopolski.

W ramach trzech dotychczasowych edycji pozytywnie rozpatrzono 511 wniosków, dzięki czemu z terenu miasta usunięto ponad 681 ton azbestu. Wśród nich ponad 365 ton stanowiły odpady azbestowe składowane na terenie nieruchomości, ok. 305 ton to pokrycia dachowe, a 10 ton pochodziło z elewacji budynków.

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja