21 lutego 2024

Martwa wilczyca znaleziona w Parku Krajobrazowym w Wielkopolsce. Ma ślady po kulach

W środę, 25 stycznia 2024 roku, w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, wśród kępy roślinności odnaleziono martwą samicę wilka. Pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego powiadomił policję i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Martwa wilczyca znaleziona w Parku Krajobrazowym w Wielkopolsce. Ma ślady po kulach fot. Michał Białek, ZPKWW.pl

 

Ocenia się, że wilczyca zginęła 1-2 miesiące temu. Zwierzę znajdowało się w odległości zaledwie 100 metrów od ambony myśliwskiej i posiada rany świadczące o użyciu broni palnej, prawdopodobnie od strzałów oddanych z góry. Wilk jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną w Polsce.

Ochrona wilków jest regulowana Ustawą o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które wyraźnie zakazują zabijania tych zwierząt. Naruszenie tych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Stowarzyszenie dla Natury „WILK”, które zajmuje się monitoringiem stanu populacji wilków w Polsce, wraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody, będzie prawdopodobnie badać przyczyny i okoliczności śmierci wilczycy.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina o istotnych procedurach, które należy podjąć w przypadku znalezienia martwego lub rannego zwierzęcia objętego ochroną gatunkową. Niezwłoczne powiadomienie odpowiednich instytucji jest kluczowe dla prawidłowego postępowania w takich sytuacjach.

© 2020 iPolska24

Realizacja