9 grudnia 2023

Poznań stawia na zielone rewitalizacje: projekt ogródków fasadowych – kiedy mogą powstać?

W Poznaniu rozpoczyna się nowy rozdział w kwestii rewitalizacji miejskiej przestrzeni. Miejscy urzędnicy, podczas spotkania z Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, przedstawili projekt dotyczący tworzenia tzw. ogródków fasadowych. Inicjatywa ta ma być odpowiedzią na brak zieleni w gęsto zabudowanych obszarach śródmiejskich.

Poznań stawia na zielone rewitalizacje: projekt ogródków fasadowych – kiedy mogą powstać? fot. pexels

 

Pomysł ogródków fasadowych nie jest nowością na skalę europejską. Poznań czerpie inspirację z takich miast jak Rotterdam czy… Łódź, gdzie od 2020 roku powstało już 150 tego typu realizacji. Ogródki te mają być umiejscowione na fasadach budynków, dachach, a nawet na odbrukowanych fragmentach chodników.

Chociaż w przyszłorocznym budżecie miasta Poznania nie przewidziano jeszcze środków na ten cel, szacowany koszt rocznego projektu wynosi około 250 tysięcy złotych. W przypadku zaakceptowania przez Radę Miasta, program mógłby ruszyć w latach 2024-2025, z potencjałem stworzenia około 40 ogródków fasadowych. Dofinansowanie miałoby postać konkursu z grantem do 5 tysięcy złotych na realizację.

Ważnym aspektem projektu jest zaangażowanie mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych. Miasto oferowałoby wsparcie merytoryczne, jednak odpowiedzialność za pielęgnację i utrzymanie ogródków spoczywałaby na beneficjentach dofinansowania.

Radni miejscy aktywnie włączyli się w dyskusję na temat projektu. Radna Dorota Bonk-Hammermeister zapytała o ewentualne ograniczenia terytorialne programu, a radny Wojciech Chudy był zainteresowany, czy inicjatywa dotyczyłaby tylko terenów miejskich. Urzędnicy wyjaśnili, że choć szczegóły są jeszcze do ustalenia, program z pewnością skupiałby się na śródmieściu i obszarach zabudowy kamienicami. Ważne byłoby, aby ogródki były widoczne z ulicy i znajdowały się w pasie drogowym.

Radna Halina Owsianna zaproponowała, aby program obejmował również podwórka kamienic oraz rozszerzał obszar rewitalizacji. Takie sugestie wskazują na szerokie zainteresowanie i potencjalny rozwój projektu w przyszłości.

Inicjatywa ogródków fasadowych w Poznaniu ma być wyraźnym krokiem w kierunku zwiększenia zielonej przestrzeni w śródmieściu, co może przynieść korzyści zarówno estetyczne, jak i ekologiczne. Projekt ten, łącząc innowacje i zaangażowanie społeczne, może stać się istotnym elementem rewitalizacji miejskiej przestrzeni.

© 2020 iPolska24

Realizacja