Wrażliwość i doświadczenie przelane na dzieła sztuki, które opowiadają życie artysty

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego. Z tej okazji poznaniacy mają wyjątkową okazję podziwiać wybrane dzieła wybitnego polskiego artysty. Do programu „Hej Poznań” zaprosiliśmy ks. Jerzego Stranza z Akademii Lubrańskiego, która jest organizatorem wydarzenia.

Wrażliwość i doświadczenie przelane na dzieła sztuki, które opowiadają życie artysty

Jerzy Nowosielski był polskim malarzem, rzeźbiarzem, projektantem wnętrz i scenografem teatralnym. Urodził się w Krakowie, gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych. W swojej karierze artystycznej eksperymentował z różnymi stylami i technikami, w tym malarstwem olejnym, akwarelą, pastelami, rysunkiem, grafiką i rzeźbą. Nowosielski był znanym przedstawicielem tzw. szkoły krakowskiej, która łączyła tradycję malarstwa europejskiego z elementami sztuki wschodniej, w tym ze sztuką ikonową. W swoich pracach często wykorzystywał symbole religijne i filozoficzne, a także interesował się buddyzmem i hinduizmem.

Pomysł na powstanie wystawy „Jerzy Nowosielski – Ikona i abstrakcja” powstał 3 lata temu. Prezentuje ona różne etapy w twórczości Nowosielskiego, od jego wczesnych prac, które łączyły w sobie elementy sztuki ikonowej z malarstwem współczesnym, po jego późniejsze dzieła, które były już bardziej abstrakcyjne i eksperymentalne.

„W latach 40. kiedy Nowosielski rozpoczynał swoją twórczość, rozpoczął takim determinującym spotkaniem z ikoną z Muzeum Lwowskim. Potem jeszcze miał doświadczenia duchowe w łagrach unickich, przez rok był też w nowicjacie” – podkreśla ks. Jerzy Stranz.

Wszystko co przeżywał jest widoczne na jego dziełach. Drugi etap twórczości był wyrazem tęsknoty za sacrum i to właśnie wtedy zaczął tworzyć abstrakcje. Gość programu „Hej Poznań” dodaje, że twórczość Nowosielskiego jest wyjątkowa, ponieważ przetworzył on swoje dzieła przez własną wrażliwość i doświadczenie. Na wystawie w Akademii Lubrańskiego będzie można podziwiać cały przekrój twórczości Jerzego Nowosielskiego, dlatego warto ją odwiedzić. Bardzo rzadko się zdarza, aby tak wiele jego dzieł było zebranych w jednym miejscu.

„Na tej wystawie jesteśmy u źródeł zrozumienia jego całego malarstwa. Będzie to niezwykła okoliczność do zobaczenia rzeczy, które na co dzień nie są do zobaczenia” – dodaje.

Twórcom wystawy „Jerzy Nowosielski – Ikona i abstrakcja” udało się zebrać dzieła z cerkwi prawosławnej w Krakowie, katedry greckokatolickiej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Galerii Sztuki w Łodzi, a także od prywatnych kolekcjonerów.

Dzieła Nowosielskiego będzie można podziwiać do 16 października, a wstęp na wystawę jest bezpłatny.

© 2020 iPolska24

Realizacja