17 kwietnia 2024

Miejsce wypoczynku, zabawy i natury – teren przy ul. Burszty zyska nowe oblicze

Poznański obszar przy ulicy Burszty zostanie przeobrażony, aby stworzyć miejsce, które będzie sprzyjać wypoczynkowi i zabawie dla całych rodzin. W najbliższym czasie powstaną alejki spacerowe, naturalny plac zabaw oraz dodatkowe drzewa. Prace rozpoczną się już pod koniec kwietnia.

Miejsce wypoczynku, zabawy i natury – teren przy ul. Burszty zyska nowe oblicze wizualizacja: landame

 

W centrum obszaru, o powierzchni 4136 m², zostanie wyznaczona strefa zabaw dla dzieci, która będzie wpisana w naturalne otoczenie. W ramach projektu powstaną dwie ścieżki mineralne z przepuszczalną nawierzchnią, a przy jednej z nich ustawione zostaną ławki dla spacerowiczów.

Ponadto, zostaną ustawione leżaki parkowe między drzewami, a wzdłuż głównej ścieżki zostaną postawione stojaki na rowery.

Z uwagi na to, że teren zieleni przy ulicy Burszty jest miejscem spływu wód opadowych do cieku Górczynka, jednym z celów projektu jest zapewnienie jak największej retencji deszczówki. Projekt przewiduje stworzenie naturalnej retencji, a dzika część terenu zostanie otoczona pielęgnacją. W miejscu suchego trzcinowiska powstanie łąka kwietna, natomiast w zachodniej, tzw. dzikiej, części terenu, zasilanej wodą ze spływu powierzchniowego ścieżek, pojawią się rośliny odpowiednie dla terenów suchych i dobrze oświetlonych.

Ekologiczny plac zabaw dla dzieci zostanie wykonany z naturalnych materiałów, takich jak pieńki, kłody, szałasy wierzbowe i wiklinowe. Istniejące drzewa, krzewy i pnącza będą stanowić naturalne osłony i altany pod koronami. Teren będzie miał charakter sensoryczny, a różnorodne nawierzchnie stworzą dodatkowo naturalną altanę pod koronami.

Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z budżetu Miasta. Poznaniacy będą mieli okazję korzystać z nowej, przyjaznej przestrzeni, która stanie się idealnym miejscem do wypoczynku i zabawy dla całych rodzin.

 

© 2020 iPolska24

Realizacja