17 kwietnia 2024

Poznań finansuje usunięcie azbestu. Trwa nabór wniosków do miejskiego programu

Jeszcze do końca miesiąca można składać wnioski do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Z budżetu miasta może zostać pokryty cały koszt demontażu lub odbioru materiałów zawierających toksyczną substancję.

Poznań finansuje usunięcie azbestu. Trwa nabór wniosków do miejskiego programu fot. UMP

Przed laty wyroby azbestowe były często stosowane w budownictwie. Gdy udowodniono, że to substancja bardzo niebezpieczna dla życia i zdrowia, ponieważ wywołuje szereg chorób, zaczęto je usuwać. Co ważne, azbest musi być odpowiednio zebrany i zabezpieczony, a następnie składowany i zutylizowany.

Konieczne jest usunięcie materiałów z np. dachów czy ścian przez odpowiednie firmy. Miasto Poznań od lat prowadzi miejski program, który pomaga właścicielom nieruchomości w sfinansowaniu akcji.

W ramach aktualnego “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

Miasto nie tylko pokryje 100% kosztów usługi, ale także zleci zadanie odpowiedniemu, wybranemu w przetargu wykonawcy, uprawnionemu do zadania. Środki pochodzą zarówno z miejskiego budżetu jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tylko do połowy marca 2023 roku mieszkańcy Poznania złożyli 75 wniosków na usunięcie łącznie 111,951 ton azbestu. Znalazło się w tym: 49 wniosków na demontaż pokrycia dachowego – 46,881 tony, 1 na demontaż elewacji – 0,225 tony oraz 30 na odbiór wyrobów składowanych na posesji – 64,845 tony.

Łącznie przez dwie edycje programu zrealizowano już 406 wniosków, usuwając ponad 532 tony azbestu, z czego: ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Tegoroczny nabór wniosków został wydłużony do 30 kwietnia, co oznacza, że chętni mają czas do końca tego miesiąca.

Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są online.

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja