t Poznań i Wielkopolska z uchwałami antysmogowymi – Eco Poznań

Poznań i Wielkopolska z uchwałami antysmogowymi

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwały antysmogowe – dla Poznania, Kalisza i pozostałej części regionu. Przepisy wejdą w życie od maja 2018 roku i mają przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Poznań i Wielkopolska z uchwałami antysmogowymi

Od początku maja 2018 roku, obowiązywać będzie zakaz spalania paliw stałych najgorszej jakości. Są to m.in. flotokoncentrat, węgiel brunatny oraz bardzo drobny miał.

Uchwały są trzy – osobne dla Poznania i Konina oraz dla pozostałej części województwa. Mają być jedną z podstaw walki ze smogiem w Wielkopolsce.

Od 1 maja przyszłego roku, minimalną wartością opałową używanego do ogrzewania węgla ma być 23MJ/kg, a zawartość popiołu nie będzie mogła być wyższa niż 10%. Wilgotność biomasy nie będzie mogła przekroczyć 20%.

Jakie jeszcze zmiany czekają na użytkowników? Wszystkie nowe piece i kotły, które będą montowane odmaja 2018 roku, będą musiały spełniać wysoką efektywność energetyczną i odznaczać się niską emisją pyłów drobnych. Nie będą mogły równiez posiadać rusztu awaryjnego ani możliwości jego zamontowania.

Do 1 stycznia 2024 roku, wszystkie kotły bezklasowe, które zostały zamontowane przed wejściem uchwał w życie, będą musiały zostać wymienione. Ten sam los czeka kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, które będą musiały zniknąć do 1 stycznia 2028 roku.

Dożywotnio, będą mogły być użytkowane kotły klasy 5. Do 1 stycznia 2026 roku, piece, kominki i kozy, które nie spełaniają wymagań uchwał, także będą musiały zostać wymienione.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami uchwały dla Poznania, ograniczane będą możliwości spalania paliw stałych w budynkach,które mogą korzystać z bardziej ekologicznego rozwiązania. Dotyczy to przede wszystkim posiadaczy kominków, w których palenie będzie zakazane “w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzono przekroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową PM10”.

Wejście w życie uchwały poprzedzi kampania informacyjna na terenie województwa, dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.