Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu Zielony Poznań

Jeszcze tylko do niedzieli można zgłaszać się do konkursu „Zielony Poznań”. Poznaniacy mogą chwalić się swoimi balkonami, tarasami czy też ogródkami.

Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu Zielony Poznań

 

Konkurs „Zielony Poznań” organizowany jest od lat. Dotychczas odbyło się 27. edycji, w których łącznie udział wzięło niemal 90 tysięcy uczestników. Tylko w ubiegłym roku wpłynęło 3270 zgłoszeń, najwięcej do kategorii poświęconej Rodzinnym Ogródkom Działkowym.

Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Poznania postaw proekologicznych oraz zachęcanie ich do dbania o tereny zielone zarówno w miejscu zamieszkania, jak i pracy czy relaksu. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby fizyczne, prywatne, jak i firmy.

Jak przyznają organizatorzy i koordynatorzy inicjatywy, co roku poznaniacy licznie i chętnie zgłaszają swój udział, chwaląc się ukwieconymi balkonami, tarasami czy tez ogródkami. Nie brakuje ciekawych i kreatywnych rozwiązań z wykorzystaniem małej architektury czy też technologii i rozwiązań proekologicznych.

Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy – osiedlowy i miejski. W pierwszym oceną zajmują się przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej ocenione zgłoszenia kwalifikowane są do miejskiego etapu, gdzie wyboru dokonuje Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta.

Konkurs podzielony jest na sześć kategorii:

– zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
– balkony, tarasy, loggie i okna
– ogrody przydomowe
– działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców
– pasy zieleni
– zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto przyznane zostaną również wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za “Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej”.

Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze do najbliższej niedzieli, 20 czerwca w biurze konkursu w Wydziale Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań). Wypełnione karty zgłoszeń można wrzucić do skrzynki podawczej w holu budynku lub przesyłać pocztą. Można je również składać w swojej radzie osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych, w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

Regulamin oraz karty zgłoszeń można pobrać na stronie internetowej konkursu.