17 kwietnia 2024

Badają i mierzą stare drzewa w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi zabiegi pielęgnacyjne i specjalistyczne badania starych drzew na terenie Poznania. Działania pozwalają na minimalizowanie zagrożeń, przy jednoczesnym zachowaniu struktury rośliny.

Badają i mierzą stare drzewa w Poznaniu fot. ZZM

 

Co roku w ramach programu „ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej” Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje drzewa, które mają zostać poddane specjalistycznym badaniom.

W ramach prac wykonywane są specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne w koronach, a następnie montuje się specjalne wiązania stabilizujące konary. Dzięki temu możliwe jest uratowanie najstarszych roślin.

Inwentaryzacja drzew prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Na podstawie sporządzonej dokumentacji określane są zabiegi pielęgnacyjne, a jednocześnie powstaje przejrzysta i aktualna baza w zakresie identyfikacji roślin w terenie.

Sprawdzane są m.in. stan zdrowotny drzew, statyka roślin, obecność posuszu w koronach, a także wpływ wypróchnień na bezpieczeństwo.

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu objęto nim 1768 drzew. W tym roku będą to rośliny z parków Heweliusza, Nad Wartą i im. Wodziczki oraz z placu Spiskiego.

„Jeżeli drzewo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, czyli cięcia sanitarne, cięcia korygujące kształt korony, czy też zdejmowanie jemioły, zapobiegną pogorszeniu stanu zdrowotnego, to typujemy drzewo do programu. Bierzemy pod uwagę również wiek drzewa, gatunek, pokrój, zdolność regeneracji po cięciu, procent porażenia jemiołą” – wymienia Katarzyna Walkiewicz, koordynująca projekt w Zarządzie Zieleni Miejskiej

To, ile ostatecznie drzew będzie zakwalifikowanych do programu zależy od wysokości środków finansowych dostępnych na jego realizację. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada finansowanie projektów maksymalnie do 80% dla parków oraz 85% dla parków zabytkowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu ZZM.

Oprócz tego ZZM prowadzi także bieżące przeglądy i zabiegi poznańskiego drzewostanu.

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja