27 marca 2023

Więcej zieleni, system retencji i filtracji wód i miejsce rekreacji mieszkańców – jak zmieni się ul. Kościelna?

Jak ma wyglądać ul. Kościelna po rewaloryzacji? Znane są już najważniejsze założenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Projektanci mają zadbać m.in. o dużą ilość zieleni i rozwiązania zapewniające naturalną retencję.

Więcej zieleni, system retencji i filtracji wód i miejsce rekreacji mieszkańców – jak zmieni się ul. Kościelna? fot. UMP

Miasto chce zrewaloryzować ul. Kościelną, by przestrzeń między jezdniami stała się miejscem zieleni miejskiej i rekreacji mieszkańców. Już w 2018 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji w zakresie zagospodarowania ulicy na podstawie koncepcji przygotowanych przez laureatów konkursu studenckiego.

Jak przyznaje Weronika Sińska-Mikuła, kierownik Oddziału projektów śródmiejskich Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, choć propozycje studentów były ciekawe, to podczas opracowywania dokumentacji projektowej okazały się niemożliwe do realizacji.

Teraz przyszedł czas na kolejny przetarg. Znane są ogólne założenia, na których mają skupić się projektanci.

Zgodnie z zamówieniem muszą wykonać trzy koncepcje, a następnie przygotować projekt budowlano-wykonawczy na podstawie jednej z nich.

Podczas projektowania mają skupić się na stworzeniu zieleńca z funkcjami towarzyszącymi, tak, by możliwa była bezpieczna komunikacja piesza zarówno wzdłuż zieleni jak i pomiędzy obszarami podzielonymi ul. Św. Wawrzyńca – skwerem im. Marii Paradowskiej i skwerem im. Haliny Szwarc.

Project ma zawierać rozwiązania zapewniające naturalną retencję – hybrydowy system retencjonujący, który obejmie podziemne pojemniki, separator substancji ropopochodnych, pompownię wód odpadowych, zbiorniki retencyjno-filtracyjne, a także pasaże roślinne, które będą zasilane wodami opadowymi. Ma powstać także infrastruktura doprowadzająca wodę opadową.

Celem rewitalizacji jest stworzenie spójnego, funkcjonalnego i estetycznego zieleńca wraz z miejscem rekreacji mieszkańców.

Oferty od projektantów przyjmowane będą do 24 marca.

 

 

autorka: A. Karczewska