t Poznań optymalizuje dostawy ciepła do placówek oświatowych. Oszczędzi pieniądze i środowisko – Eco Poznań
23 maja 2022

Poznań optymalizuje dostawy ciepła do placówek oświatowych. Oszczędzi pieniądze i środowisko

Miasto Poznań pracuje nad trzecią edycją projektu prowadzonego przy współpracy ze spółką Veolia Energia Poznań, dzięki któremu możliwe jest zoptymalizowanie dostaw ciepła do poznańskich placówek oświatowych. Pozwala to na obniżenie opłat za ogrzewanie, co przy tegorocznych podwyżkach ma jeszcze większe znaczenie niż zwykle.

Poznań optymalizuje dostawy ciepła do placówek oświatowych. Oszczędzi pieniądze i środowisko

Miasto Poznań współpracuje ze spółką Veolia Energia Poznań w zakresie zoptymalizowania dostaw ciepła do przedszkoli i szkół na terenie stolicy Wielkopolski. W placówkach, które wcześniej zostały poddane termomodernizacji montowane są czujniki oraz system specjalistycznego opomiarowania. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie energią, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów użytkowania obiektów.

W pierwszej edycji programu, która miała charakter pilotażowy udział wzięło sześć szkół. Zyski były zauważalne, dlatego podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy. W drugim etapie objęto programem 10 przedszkoli – umowy w tej sprawie podpisano przed rozpoczęciem ostatniego roku szkolnego.

„Szacuje się, że jej optymalizacja pozwoli na zmniejszenie opłat stałych o około 35 proc., co przekłada się na roczne oszczędności dla Miasta w wysokości ok. 100 tys. złotych. Do kosztów stałych należy doliczyć opłaty zmienne za rzeczywiste zużycie ciepła. Ponadto ograniczenie zużycia ciepła będzie miało znaczny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie efektu cieplarnianego.” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania

Obecnie trwają prace nad trzecim etapem programu. Zostanie nim objętych 16 placówek oświatowych. Jednocześnie do końca roku planowane jest zrealizowanie optymalizacji mocy zamówionych, które obejmą kolejnych 20 szkół i przedszkoli.

 

autorka: A. Karczewska