t MPK Poznań kupi autobusy wodorowe. Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu – Eco Poznań
23 maja 2022

MPK Poznań kupi autobusy wodorowe. Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu

MPK Poznań inwestuje w kolejne pojazdy do swojego taboru. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupi 25 autobusów z napędem wodorowym. Pierwsze pojawią się na poznańskich ulicach w przyszłym roku.

MPK Poznań kupi autobusy wodorowe. Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu

Autobusy wodorowe są kolejną inwestycją w miejski transport przyjazny środowisku naturalnemu. Zastosowana technologia napędu nie emituje zanieczyszczeń. Są wygodniejsze w eksploatacji, ponieważ nie wymagają ładowania na pętlach, więc mogą być uruchamiane na różnych liniach, także tych, gdzie nie ma jeszcze stacji ładowania „elektryków”.

Jak wskazuje Marek Grzybowski, wiceprezes Zarządu MPK Poznań ds. technicznych, ich zasięg w każdych warunkach pogodowych jest porównywalny do tego, jaki mają pojazdy z napędem konwencjonalnym.

W ramach programu „Zielony transport publiczny” na początku 2021 roku MPK Poznań wystąpiło z wnioskiem o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów wodorowych.

Dziś podpisano umowę na dofinansowanie, które stanowi ok. 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji MPK Poznań.

„Bazując na naszym olbrzymim doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy, zarówno unijnych, jak i krajowych, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie, który zakładał zakup 84 autobusów elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym oraz o dofinansowanie budowy stacji tankowania wodoru. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, jednak zainteresowanie programem “Zielony transport publiczny” było tak wielkie, że zostało nam zaproponowane dofinansowanie w ograniczonym zakresie” – mówi Jerzy Zalwowski, wiceprezes Zarządu MPK Poznań ds. ekonomiczno-finansowych

Umowa obejmuje zakup 25 autobusów o długości 12-metrów. Dostawa i tankowanie wodorem będzie realizowane przez podmiot zewnętrzny wybrany w postępowaniu przetargowym. Gdy tego typu pojazdów będzie więcej, MPK wybuduje własną stację.

Dostawca pojazdów z kolei będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników MPK, zarówno kierowców jak i zaplecze techniczne w zakresie obsługi tego typu autobusów.

 

autorka: A. Karczewska