2 lipca 2022

Dzień Antysmog na Uniwersytecie Przyrodniczym

Już dziś kolejne spotkanie w ramach cyklu ON Air organizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tym razem będzie to Dzień Antysmog.

Dzień Antysmog na Uniwersytecie Przyrodniczym

 

Jakość powietrza w Poznaniu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym bardzo często jest fatalna. Tylko w tym roku kilkukrotnie przekroczono normy stężeń trujących pyłów. Ma na to wpływ z jednej strony działalność człowieka, która przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń, z drugiej warunki meteorologiczne, przez które zanieczyszczenia się utrzymują w powietrzu.

Spotkanie poświęcone będzie różnym zagadnieniom związanym ze smogiem, przy szczególnym uwzględnieniu obszaru aglomeracji poznańskiej.

W programie znalazł się wykład prof. Bogdana Chojnickiego z Pracowni Bioklimatologii UPP. Poświęcony będzie zagadnieniom związanym z zanieczyszczeniami powietrza przy wskazaniu wpływu na atmosferę i środowisko.

W dalszej części Ekopatrol Straży Miejskiej w Poznaniu przedstawi swoje działania w zakresie lokalizowania źródeł niskiej emisji.

W czasie trwania wydarzenia w hali Maszyn Katedry Inżynierii Biosystemów w trakcie trwania wydarzenia  zaprezentowane zostaną nowoczesne metody lotniczego monitoringu jakości powietrza- drony pomiarowe wraz z czujnikami.

Na koniec spotkania Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który przedstawi obowiązujące przepisy antysmogowe na terenie województwa wielkopolskiego.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy. Skierowane jest zarówno do społeczności akademickiej jak i uczniów szkół średnich i pozostałych osób interesujących się kwestiami ochrony środowiska.

Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 10:00-12:00. W formie on-line: na platformie ZOOM (tutaj)