27 marca 2023

Trwa rewaloryzacja Parku Tysiąclecia. Na jakim jest etapie?

Trwa rewaloryzacja na terenie Parku Tysiąclecia, w ramach której wymieniana jest nawierzchni ścieżek spacerowych. Likwidowane są też schody i murki oraz ścieżki, które nie są wykorzystywane przez pieszych

Trwa rewaloryzacja Parku Tysiąclecia. Na jakim jest etapie?

Prace rozpoczęły się w lipcu tego roku. Nawierzchnia ścieżek wymagała remontu – była już mocno spękana i nierówna co utrudniało chodzenie po niej spacerowiczom, wpływając zarówno na komfort jak i bezpieczeństwo.

W ramach prowadzonej inwestycji wymieniana jest konstrukcja istniejących alei parkowych, które są jednocześnie zwężane. Dla części ścieżek przewidziano zmianę materiału, z którego wykonywana jest nawierzchnia – z bitumicznej na mineralno-żywiczną.

Obecnie prowadzone są zaawansowane roboty ziemne, montaż krawężników oraz układanie nowej nawierzchni mineralno-żywicznej.

Zmiany obejmują też likwidację części ciągów pieszych, które od lat nie są wykorzystywane. Znikną także murki i schody, które również nie znajdują się w kręgu zainteresowań użytkowników parku.

W miejscach po zlikwidowanej infrastrukturze zostaną założone trawniki. Tam gdzie jest to możliwe będą nasadzone nowe drzewa i krzewy.

W ramach rewaloryzacji w parku zostaną zamontowane nowe ławki i kosze na śmieci.

 

autorka: A. Karczewska