t Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis – Eco Poznań

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis

Trwa nabór do poznańskiego programu Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. Wnioski można składać do 31 marca.

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis

Jak przypomniał poznański magistrat, ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 roku.

„Wspomniana regulacja mówi również o datach granicznych wymiany +kopciuchów+. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych – do końca 2025 r. Czasu na podjęcie działań modernizacyjnych jest już coraz mniej dlatego tym bardziej warto skorzystać z miejskiej dotacji” – wskazał magistrat.

Piec wymienić można korzystając z dofinansowania od Miasta Poznania w ramach programu Kawka Bis. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami – takimi jak ogrzewanie gazowe lub elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy ogrzewania oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła czy instalacjach fotowoltaicznych.

„W przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe czy też elektryczne można otrzymać dotację w wysokości do 12 tys. zł, a w przypadku pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych – do 15 tys. zł. Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia inwestycji bez angażowania własnych środków. Oczywiście dotyczy to kwoty wskazanej jako górny próg dotacji tj. 12 tys. zł lub 15 tys. zł

podał Urząd Miasta Poznania.

Magistrat przypomniał, że wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Można je także składać osobiście w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej, a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych i ul. Stanisława Małachowskiego.

Urząd Miasta Poznania podał, że o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.