16 czerwca 2024

Milion złotych na małą retencję. Rusza nabór wniosków

Aż milion złotych przeznaczy Miasto Poznań w tegorocznej edycji programu „Mała retencja”. Dziś rusza nabór wniosków dla tych, którzy chcieliby otrzymać dotację na realizację rozwiązań pomagających w zatrzymaniu i ponownym wykorzystywaniu deszczówki.

Milion złotych na małą retencję. Rusza nabór wniosków fot. UMP

Celem programu jest zwiększenie liczby działań i projektów na terenie miasta, które poświęcone są retencji. Mając na uwadze jak ważne jest zatrzymanie wody na miejskim terenie, Miasto oferuje dotacje do realizacji rozwiązań. Wszystko po to, by wody opadowe zamiast spływać do kanalizacji i Warty, mogły być ponownie wykorzystane na danym terenie np. do podlewania.

Dofinansowanie do inwestycji mogą otrzymać mieszkańcy Poznania, zarówno jako osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, instytucje oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Tegoroczną nowością jest rozszerzenie grupy docelowej o użytkowników działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także właścicieli własnych ogródków na terenie zarządzanym przez spółdzielnię lub wspólnotę.

Miejska dotacja może pokryć do 80% kosztów. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych maksymalne wsparcie może wynieś do 50 tysięcy złotych, a u pozostałych, do 6 tysięcy złotych.

Co ważne, nieruchomość, której dotyczy dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania, a wnioskodawca musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny, który pozwala na dysponowanie nią. W tym roku zdecydowano się na zmiany – będzie można uzyskać dofinansowanie na więcej niż jedną nieruchomość, ponieważ będzie przypisywane do adresu, a nie wnioskodawcy.

Dotację można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, a także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

Wnioski przyjmowane są od dzisiaj (28 maja) do 17 czerwca. Dokumenty można składać osobiście w urzędzie miasta (w biurze podawczym przy placu Kolegiackim 17) lub wysłać je listem poleconym na adres: Urząd Miasta Poznania – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, z dopiskiem: Mała Retencja.

Dokumenty, wraz ze szczegółami dotyczącymi programu można znaleźć na stronie internetowej (tutaj). Informacje można uzyskać także pod numerami telefonów: 61 878 4596, 61 646 33 44 885 953 432 oraz pod adresem mailowym: deszczowka@um.poznan.pl.

W przypadku przyznania dotacji, podpisywana jest umowa, po czym Miasto wypłaca środki na wykonanie inwestycji. Dokument rozliczający jej wykonanie należy złożyć najpóźniej do 31 października.

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja