Proekologiczne instalacje na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kolejne proekologiczne działania. Tym razem na swoich budynkach zainstaluje panele fotowoltaiczne, by pozyskiwać energię elektryczną w ekologiczny sposób. Będzie to jedna z największych instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) na budynkach użyteczności publicznej w stolicy Wielkopolski.

Proekologiczne instalacje na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego

 

Łącznie instalacja fotowoltaiczna pojawi się na ośmiu obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – pięciu budynkach uczelni oraz trzech akademikach:

– Budynek Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28
– Budynek Biocentrum ul. Dojazd 11
– Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7
– Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu ul. Wojska Polskiego 31/33
– Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna ul. Wojska Polskiego 38/42
– Domy Studenckie „Jurand”, „Danuśka” i „Maćko” ul. Piątkowska 94

Inwestycja ma na celu działania bardziej przyjazne środowisku, wykorzystanie ekologicznego sposobu pozyskiwania energii, ograniczenie kosztów eksploatacji budynków, a także promowanie proekologicznych rozwiązań. Uczelnia chce dawać innym podmiotom i osobom prywatnym przykład w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych.

Jak informuje uczelnia, planowana inwestycja obejmie instalację dachowych modułów fotowoltaicznych oraz po raz pierwszy w Poznaniu modułów dachowych samoodśnieżających, świetlików fotowoltaicznych oraz lameli fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych jako żaluzje zewnętrzne.

Całość ma być gotowa do 15 października 2021 roku. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu. Wyprodukowana energia ma służyć do obsługi budynków uniwersytetu. Instalacja ma inteligentnie zarządzać energią, co ma przyczynić się do jak najbardziej ekonomicznego wykorzystania produkowanego prądu.

„Dzięki temu wyprodukowana energia w ciągu roku będzie wynosić 428,80 MWhe/rok, co pozwoli zaoszczędzić 360,82 tony ekwiwalentu CO2/rok. Na każdym z budynków z zainstalowanymi modułami będą monitory, na których można będzie zobaczyć ilość energii produkowanej w danej chwili, wyprodukowanej w całości oraz oszczędności CO2” – mówi Marek Klimecki, zastępca Kanclerza ds. technicznych UPP.