Poznańskie Gratowisko: pszczoły produkują miód w ulach recyklingowych i mają za sobą udany sezon

Gratowisko w Poznaniu, znane jako miejsce nie tylko składowania śmieci, ale też kreatywnej przemiany odpadów w ekologiczne rozwiązania, pochwaliło się wyjątkowym osiągnięciem – końcem udanego sezonu pszczelarskiego, w którym miejskie pszczoły zaprezentowały niezwykłą produktywność i jakość miodu.

Poznańskie Gratowisko: pszczoły produkują miód w ulach recyklingowych i mają za sobą udany sezon fot. ZZO

 

Monika i Sergiusz Ibron, doświadczeni pszczelarze, którzy opiekują się pasieką zlokalizowaną na Gratowisku przy ul. Wrzesińskiej 12, zgłosili znakomite wyniki swoich podopiecznych. Ich pszczoły krainki wyprodukowały miód wielokwiatowy, cieszący się różnorodną bazą pożytkową, która zdaniem badaczy jest kluczem do jego wyjątkowych właściwości.

Poznańskie Gratowisko nie tylko promuje selektywną zbiórkę i recykling, ale również przoduje w innowacyjnych rozwiązaniach ekologicznych, czego przykładem są ule zbudowane z odzyskanych bębnów od pralek. Pszczoły, mimo miejskiej lokalizacji, znajdują w Poznaniu zdrowe środowisko do życia i pracy, co przełożyło się na jakość wyprodukowanego miodu.

Wyniki analizy pyłkowej poznańskiego miodu są nie tylko potwierdzeniem jego wielokwiatowego charakteru, ale również świadectwem różnorodności biologicznej obszarów miejskich. Znaleziono w nim ponad 347 rodzajów pyłków, z dominującym rzepakiem, co świadczy o bogatej i zdrowej diecie miejskich pszczół.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, współpracując z Fundacją Odzyskaj Środowisko, wykorzystuje pasiekę na Gratowisku jako dynamiczną platformę edukacyjną. Michalina Magdziarz, specjalistka ds. funduszy unijnych i edukacji ekologicznej, podkreśla, że obecność pasieki jest formą podziękowania dla mieszkańców za ich zaangażowanie w recykling oraz zachętą do kontynuowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Miodowe sukcesy z Gratowiska nie tylko zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców Poznania, ale również stają się symbolem pozytywnego wpływu recyklingu na lokalną biodiversyfikację. W mieście, gdzie zieleń komponuje się z urbanistycznym pejzażem, pszczoły znajdują swoje miejsce, przynosząc ludziom naturalny, zdrowy miód, który jest owocem ich współpracy z przyrodą.

© 2020 iPolska24

Realizacja