Poznański herpetolog o zatrważających danych dotyczących płazów

Płazy, jedna z gromad kręgowców, znajdują się obecnie na skraju wyginięcia. Dane z badań przeprowadzonych w Puszczy Niepołomickiej pokazują drastyczny spadek populacji tych zwierząt w ciągu ostatnich kilku dekad. W latach 70. XX wieku, na 1 hektar lasu przypadało około 11,5 kg płazów. W 2016 roku ten wskaźnik zmniejszył się do zaledwie 4 kg płazów na hektar, co oznacza spadek z 2000 osobników do zaledwie 500 na tym samym obszarze. Statystyki z Wielkopolski także nie napawają optymizmem.

Poznański herpetolog o zatrważających danych dotyczących płazów fot. pixabay

 

Płazy, jedna z gromad kręgowców, znajdują się obecnie na skraju wyginięcia. Dane z badań przeprowadzonych w Puszczy Niepołomickiej pokazują drastyczny spadek populacji tych zwierząt w ciągu ostatnich kilku dekad. W latach 70. XX wieku, na 1 hektar lasu przypadało około 11,5 kg płazów. W 2016 roku ten wskaźnik zmniejszył się do zaledwie 4 kg płazów na hektar, co oznacza spadek z 2000 osobników do zaledwie 500 na tym samym obszarze.

Dr inż. Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ostrzega, że płazy giną na naszych oczach. Poznański herpetolog podkreśla, że spadek populacji płazów może mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Płazy pełnią kluczowe role ekosystemów, takie jak kontrola populacji owadów, a także stanowią źródło pokarmu dla innych zwierząt, takich jak ptaki, ssaki czy węże.

Jednakże, nie jest jeszcze za późno, aby pomóc płazom. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych zwierząt i ich siedlisk. Możemy to zrobić, między innymi, poprzez ograniczenie stosowania pestycydów w ogrodach, tworzenie mini-oaz wodnych dla płazów czy dbanie o czystość wód.

Więcej informacji na temat sytuacji płazów i sposobów ich ochrony można znaleźć w najnowszym odcinku #EKOmentarza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert przekazał także dane dotyczące Wielkopolski. 

© 2020 iPolska24

Realizacja