1 października 2023

Poznań podpisał umowę w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Kto będzie mógł uzyskać dotację?

Miasto Poznań podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Poznań podpisał umowę w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Kto będzie mógł uzyskać dotację? fot. UMP

Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych za sprawą wymiany źródeł ciepła. Istotna jest też poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Miasto Poznań podpisało umowę, na podstawie której Wydział Klimatu i Środowiska UMP będzie mógł koordynować nabór wniosków, a następnie proces rekrutacji, podpisywania umówi i rozliczania dotacji. Kwota przyznanego dofinansowania, które zostanie rozdzielone na poszczególne zadania to ponad 4 mln złotych.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentów, jakie są potrzebne do uruchomienia programu.

W ramach dotacji wspierane będą zadania, które dzielą się na działania podstawowe oraz dodatkowe. Te pierwsze polegają na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań minimum 5 klasy oraz wymianie ich na kondensacyjny kocioł gazowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła powietrze-powietrze, pompę ciepła powietrze-woda, ogrzewanie elektryczne lub kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Do zadań dodatkowych zalicza się: demontaż i wykonanie instalacji c.o., demontaż i wykonanie instalacji gazowej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Do kosztów można włączyć także sporządzenie dokumentacji projektowej.

O dotacje będą mogli ubiegać się mieszkańcy, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym. Ustalana będzie na poziomie:

– podstawowym –  jeżeli dochód roczny osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie przekracza 120 000 zł w gospodarstwie jednoosobowym, to fundusz dopłaci do 30% kosztów wymiany pieca lub okien i drzwi, maksymalnie może dostać 15 000 zł,

-podwyższonym – jeśli średni dochód na jedną osobę nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2342 w wieloosobowym, to fundusz pokryje do 60 % kosztów – można dostać do 25 000 zł,

– najwyższym –  jeżeli średni dochód na jedną osobę nie przekracza 900 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1260 zł w wieloosobowym, to fundusz dopłaci do 90 % kosztów, maksymalnie do 37 500 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Programu (tutaj) oraz WFOŚiGW.

O terminach rozpoczęcia naboru Miasto będzie informować na bieżąco.

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja