1 października 2023

Jakim powietrzem oddychają dzieci w poznańskich placówkach oświatowych

Czy najmłodsi poznaniacy przebywając w placówkach oświatowych oddychają czystym powietrzem? Miejska radna poprosiła o odpowiedź Urząd Miasta i podmioty prywatne. Co z tego wynikło?

Jakim powietrzem oddychają dzieci w poznańskich placówkach oświatowych

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się z pytaniem do Urzędu Miasta Poznania, czy żłobki, przedszkola i szkoły na terenie miasta są informowane o jakości powietrza i czy posiadają oczyszczacze powietrza, by mali mieszkańcy nie wdychali zanieczyszczeń.

Urząd Miasta zapewnił, że stan jakości powietrza w Poznaniu jest na bieżąco kontrolowany, a w sytuacji, gdy wartość stężeń pyłów drobnych PM10 przekroczy 50 µg/m3 wszystkie miejskie żłobki są o tym informowane przez Poznański Zespół Żłobków. Niepubliczne placówki są informowane poprzez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Jednocześnie, współpracując ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w zakresie programu monitorowania powietrza, w 86 szkołach zamontowano czujniki, które na bieżąco wyświetlają na monitorach wyniki pomiarów dotyczących poziomu zanieczyszczeń.

W odniesieniu do żłobków urząd przekazał, że wszystkie publiczne, czyli łącznie 15 placówek są wyposażone w oczyszczacze.

Radna otrzymała także odpowiedź od 63 z 96 żłobków niepublicznych wpisanych do rejestru. Została poinformowana, że 25 placówek jest wyposażona w takie urządzenia, a 38 nie.

Okazało się także, że oczyszczacze posiada także większość przedszkoli.

„Do 2019 r. szkoły dysponowały 26 oczyszczaczami powietrza, następnie w latach 2020-2021 zakupiono kolejne 205 oczyszczaczy, 165 ozonatorów oraz 7 jonizatorów. Ogółem powyższe wyposażenie posiada 140 szkół na 236 prowadzonych przez Miasto Poznań.” – przekazał Urząd Miasta

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja