Wielkopolska wspiera pszczoły – konkurs na pasieki edukacyjne

Do 26 sierpnia można wysyłać oferty do konkursu „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska wspiera pszczoły – konkurs na pasieki edukacyjne

 

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 250 tysięcy złotych wsparcia na stworzenie pasieki edukacyjnej. O taką pomoc finansową mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowanie obejmie działania związane z postawieniem pasieki z wymaganą infrastrukturą oraz wyposażeniem oraz działania promocyjne.

Celem konkursu jest stworzenie przez organizacje specjalnej przestrzeni edukacyjnej. Takie miejsca mają być przystosowane do tego, aby odwiedzający mogli zapoznać się z życiem pszczół, a przede wszystkim ich pracą. Celem jest podkreślenie problemów ochrony przyrody oraz edukacja społeczeństwa. Pasieki edukacyjne spełnią swoją rolę przede wszystkim w przypadku najmłodszych – dzieci na pewno chętnie dowiedzą się różnych ciekawostek dotyczących tych pracowitych owadów.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat prowadzi podobne działania, których celem jest wsparcie całego sektora pszczelarskiego. Do tej pory na ten cel przeznaczono już 15 milionów złotych. Pieniądze pozwoliły na zakup węzów lub pokarmów pszczelarskich oraz sadzonek drzew miododajnych.

© 2020 iPolska24

Realizacja