Nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w WIOŚ w Poznaniu

Od 1 lipca br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu funkcjonuje nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jego założenia zostały przedstawione podczas briefingu prasowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w którym wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, II Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek.

Nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w WIOŚ w Poznaniu

Podstawę do budowania regionalnych struktur zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku dało rozporządzenie Ministra Klimatu                     i Środowiska z 22 marca br., na podstawie którego Wojewoda Wielkopolski w dniu 31 maja br. postanowił, że w Wielkopolsce powstanie jednostka o takim właśnie charakterze.

W konsekwencji, od 1 lipca br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska    w Poznaniu zaczął funkcjonować nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który jako regionalny zespół współpracujący z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ oraz Delegaturami WIOŚ                 w Poznaniu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła) zajmie się rozpracowywaniem         i zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku.

W szczególności skupi się na analizowaniu, typowaniu, wykrywaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku na terenie Wielkopolski, głównie        w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami czy ściekami.

Warto dodać, że dotychczas wielkopolski WIOŚ w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom środowiskowym był krajowym liderem w podejmowaniu kontroli interwencyjnych, liczbie wniosków do organów ścigania, liczbie wniosków do sądów w związku z wykroczeniami, czy skuteczności wykrywania nieprawidłowości poprzez przeprowadzane kontrole.

Jednakże dzięki inicjatywie Ministra Środowiska oraz docenieniu wagi problemów środowiskowych przez Wojewodę Wielkopolskiego powołanie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w WIOŚ w Poznaniu winno przyczynić się do jeszcze większej skuteczności działań WIOŚ w obszarze wykrywania i ścigania niegodziwości środowiskowych, stanowiących zagrożenie zarówno dla środowiska jak i społeczeństwa korzystającego z jego zasobów.

Wydział ZPŚ rozpoczął pracę w obsadzie 6 osobowej, z Naczelnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i wykrywania nieprawidłowości. Pracuje na 3 zmiany i mimo siedziby
w Poznaniu obejmuje teren całej Wielkopolski, bowiem także poprzez Delegatury
w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, w których priorytetem staje się ściganie przestępstw przeciwko środowisku łatwiej będzie analizować i szybsze winno być docieranie na miejsce popełnienia przestępstw zagrażających środowisku w celu lepszego udokumentowania nieprawidłowości w miejscu zdarzenia.

Praca Wydziału ZPŚ oraz poszczególnych Delegatur odbywa się w pełnej współpracy i współdziałaniu z innymi służbami m.in. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego. Dodatkowo inspektorzy WIOŚ w Poznaniu w okresie maj/czerwiec br. przeszli dodatkowe przeszkolenia doskonalące w zakresie technik operacyjnych dla lepszego ukształtowania codziennej współpracy z organami ścigania.