Miasto ogłosiło konkurs na piękne podwórko. Dofinansowanie do 50 tys zł.

Po raz kolejny Miasto wspomoże poznanianki i poznaniaków, którzy chcą zadbać o swoją najbliższą okolicę. Trwa nabór do programu “Przyjazne podwórko”, realizowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Dodatkowo mieszkańcy mogą wziąć udział w akcji “Odmień swoje podwórko”, za którą odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Miasto ogłosiło konkurs na piękne podwórko. Dofinansowanie do 50 tys zł.

Program „Przyjazne Podwórko” jest realizowany od 2013 roku. Za rok będzie miał swoją dziesiątą edycję. Jest adresowany do wspólnot mieszkaniowych na osiedlach: Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, korzystających z terenów należących do Miasta. 

Celem programu jest polepszenie funkcjonalności i estetyki poznańskich podwórek oraz otoczenia budynków mieszkalnych. W ramach akcji, z inicjatywy mieszkańców, tworzone są m.in. miejsca wypoczynku czy place zabaw dla dzieci. Wydział Gospodarki Komunalnej finansuje przedsięwzięcie w 50 proc. Pozostałą część pokrywa wspólnota mieszkaniowa. Kwota, jaką wspiera mieszkańców Miasto nie może przekroczyć 50 tys. zł, chyba, że przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez kilka wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski o współfinansowanie przedsięwzięć, planowanych do realizacji w 2023 roku, w ramach Programu „Przyjazne Podwórko”, można składać do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły, wnioski oraz regulamin programu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (w zakładce Wspólnoty Mieszkaniowe/Program Przyjazne Podwórko). Do końca stycznia przyszłego roku ogłoszona zostanie lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. 

W 2022 r. w ramach programu metamorfozę przejdzie 7 podwórek (przy ulicach Garbary 52/Grobla 30, Kazimierza Wielkiego 16, Przybyszewskiego 24-28, Kosińskiego7-7A/ Prądzyńskiego 50-50A, 3 Maja 49c, Nowowiejskiego 43-45 oraz Małeckiego 14). Wydział Gospodarki Komunalnej przeznaczy na ich przemianę 198 827,82 zł. Do tej pory, w latach 2013-2021 udało się odmienić 43 podwórka. Wydano na to ok. 4 mln zł. 

Warsztaty z ekspertami i wsparcie na realizację pomysłów

Program “Odmień swoje podwórko” jest elementem Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym roku odbywa się już po raz 13. Jej założeniem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół działań poprawiających jakość życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie najbliższej okolicy. 

Akcja jest skierowana do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce. 

W tegorocznej edycji preferowane są projekty, pozwalające na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych podwórek, zagospodarowywanie wód opadowych oraz wprowadzanie i przywracanie zieleni.

“Odmień swoje podwórko” składa się z dwóch etapów:

  • projektowego (10-11 czerwca), obejmującego dwudniowe warsztaty, mające charakter konkursu, podczas którego zespoły z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje lub projekty,
  • terenowego (wrzesień), podczas którego uczestnicy wykonają wypracowane podczas warsztatów pomysły. 

Oprócz udziału w warsztatach i konsultacjach z ekspertami, mieszkańcy mogą liczyć także na materiały dydaktyczne na temat rozwiązań opartych na przyrodzie oraz wsparcie w realizacji powstałych podczas warsztatów projektów. Czekają na nich nagrody rzeczowe o wartości 4 tys. (na każde z podwórek), którymi są sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz elementy małej architektury.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do 24 maja. Do każdego formularza należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu zgłaszanego do akcji. 

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się w załącznikach oraz na stronie Poznan.pl (na wortalu Odnowa, w zakładce Społeczne inicjatywy rewitalizacyjne).

© 2020 iPolska24

Realizacja