Dziś Dzień Wody – poznański sanepid dzieli się statystykami na jej temat

Co roku, 22 marca, na świecie obchodzony jest Dzień Wody. To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach, pływalniach, szpitalach i innych obiektach użyteczności publicznej sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dziś Dzień Wody – poznański sanepid dzieli się statystykami na jej temat

 

Na obszarze miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego wytypowanych jest kilkaset punktów do poboru próbek wody, z których systematycznie pobiera się przez cały rok próbki wody do badań. Punkty te są równomiernie rozmieszczone w strefie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, co pozwala skutecznie monitorować bieżąco jakość wody dostarczanej mieszkańcom.

W 2021 roku pracownicy Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu skontrolowali wszystkie wodociągi (96), które zaopatrują w wodę przeznaczoną do spożycia dla około 940 tysięcy mieszkańców z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Pobrali 931 próbek wody przeznaczonej do spożycia, natomiast producenci wody w ramach prowadzonej oceny przydatności wody pobrali 955 próbek. Ogółem 1886 pobranych próbek wody poddano analizie fizykochemicznej oraz mikrobiologicznej. Na podstawie otrzymanych wyników badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdził, że wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczają mieszkańcom wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto PPIS prowadzi od lat nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, baseny, hotele) w kierunku badania bakterii z rodzaju Legionella.

Woda, którą pijemy pochodzi w większości z ujęć podziemnych, które są najlepszymi źródłami dostarczanej wody. Charakteryzuje się znaczną twardością, która jak należy podkreślić, wynika z naturalnej obecności w wodzie kilkudziesięciu rodzajów składników mineralnych (głównie wapnia i magnezu), które są niezbędne dla zdrowia człowieka. Natomiast osad, który występuje powszechnie w czajniku jest niczym innym jak przede wszystkim wodorowęglanami, które podczas gotowania przekształcają się w węglany (np. wapnia i magnezu), powodując tzw. kamień kotłowy i nie stanowią
w żadnym razie zagrożenia dla zdrowia. Minerały w zimnej wodzie znajdują się w formie zjonizowanej, czyli najlepiej przyswajalnej przez organizm. W związku z powyższym, im jest ona twardsza, tym zawiera więcej składników mineralnych i jest zdrowsza dla człowieka. Za to miękka woda pozbawiona jest w dużej mierze składników mineralnych, czyli jest odpowiednia dla urządzeń AGD.

Działalność pracowników Sekcji Nadzoru skupiona była również na kontrolach związanych z nadzorem nad pływalniami oraz kąpieliskami. Skontrolowano 36 obiektów basenowych (pływalni), z czego 33 stanowiły obiekty kryte oraz 3 pływalnie odkryte, w których cyklicznie i systematycznie pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych, zarówno wody z niecek basenowych jak i z systemów cyrkulacji natrysków. Na pływalniach pobrano 642 próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Ponadto pracownicy nadzorowali wykonywanie, tzw. kontroli wewnętrznej przez zarządzających pływalniami, którzy zlecili zbadanie 2936 próbek wody basenowej.

Wszystkie wyniki badań jakości wody były następnie analizowane i oceniane przez pracowników. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2 przypadkach wydano decyzje administracyjne, nakazujące natychmiastowe wyłączenie z użytkowania niecek basenowych ze względu na obecność mikroorganizmów chorobotwórczych.

W 2021 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu znajdowało się 15 kąpielisk oraz miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Pracownicy skontrolowali w sezonie kąpieliskowym wszystkie kąpieliska oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli. Pobierali próbki wody do badań oraz oceniali jakość wody. Wydano 71 bieżących ocen o przydatności wody do kąpieli oraz 9 bieżących ocen o nieprzydatności wody do kąpieli, po których wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli ze względu na stwierdzony zakwit sinic.

© 2020 iPolska24

Realizacja