Smog w Poznaniu – wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania na terenie miasta

Do końca dnia obowiązuje zakaz palenia w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu w gospodarstwach, w których znajduje się drugie, bardziej ekologiczne źródło ciepła. Ma to związek z fatalną jakością powietrza w mieście.

Smog w Poznaniu – wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania na terenie miasta

Jak poinformowano w komunikacie UMP, w poniedziałek (10 stycznia) przekroczono wartość 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 i prognozuje się utrzymanie się tego przekroczenia.

Z tego powodu przez cały dzień 11 stycznia obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Zakaz wprowadzany jest na podstawie przepisów zawartych w tzw. uchwale antysmogowej, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

Jednocześnie Miasto przypomina, że głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna). Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak.

Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej narażone na skutki takiej sytuacji są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

© 2020 iPolska24

Realizacja