16 czerwca 2024

Europosłowie za ujednoliceniem przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt

Unijne prawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt wymaga aktualizacji i jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkowskich – uważają eurodeputowani komisji ds. rolnictwa (AGRI).

Europosłowie za ujednoliceniem przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt

 

Pod koniec października komisja ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji dotyczący sprawozdania z wdrażania przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Europosłowie zwrócili w nim uwagę, że obecne unijne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność nie są konsekwentnie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich. Wskazano, że regulacje UE w tym zakresie pozostają w tyle za postępami naukowymi i ustanawiają szczegółowe minimalne normy dobrostanu tylko dla kilku gatunków.

Aktualne przepisy wspierające rolników

W projektowanej rezolucji wezwano do opracowania w przyszłości przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, które byłyby jednolicie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich. „Powinny one opierać się na danych naukowych, ocenach oddziaływania i podejściu gatunkowym” – zaznaczono w przyjętym dokumencie.

Wskazano przy tym, że rolnikom należy zapewnić wystarczającą ilość czasu, wsparcia i finansowania, aby mogli inwestować w lepszy dobrostan zwierząt.

Zdaniem posłów do PE aktualizacja powinna również uwzględniać dochody unijnych rolników i konkurencyjność na światowym rynku rolnym.

„Koniec epoki klatkowej”

Europosłowie komisji AGRI z zadowoleniem przyjęli europejską inicjatywę obywatelską „Koniec epoki klatkowej” i wezwali do zakazania stosowania tzw. kurników bateryjnych. Posłowie do PE opowiedzieli się za podejściem opartym na gatunkach, wykorzystującym jasne definicje klatki. Z kolei hodowcy, których obejmą nowe standardy, powinni otrzymać specjalne wsparcie finansowe na przejście na alternatywny system chowu zwierząt.

Znakowanie dobrostanu produktów zwierzęcych

Obecne dobrowolne i w większości prywatne systemy znakowania dobrostanu zwierząt hodowlanych w UE znacznie się różnią. Aby zapewnić konsumentom niezawodne etykietowanie produktów zwierzęcych w aspektach związanych z dobrostanem ich całego cyklu produkcyjnego, europosłowie komisji rolnej opowiedzieli się za dobrowolnym unijnym systemem znakowania zwierząt obejmującym wszystkie gospodarstwa hodowlane. Eurodeputowani nie wykluczyli też zbadania możliwość obowiązkowego znakowania UE.

Rezolucja dotycząca sprawozdania z wdrażania przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich musi teraz zostać poddana pod głosowanie w pełnym składzie europarlamentu. Może to nastąpić już podczas grudniowej sesji.

Rezolucja dotyczy wdrożenia przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt służących do produkcji żywności, a mianowicie dyrektyw dotyczących ochrony zwierząt hodowlanych, ochrony kur niosek, kurcząt hodowanych na mięso, cieląt i świń.

 

EuroPAP News

© 2020 iPolska24

Realizacja