18 sierpnia 2022

Nowe tablice w języku polskim i ukraińskim informują o zakazie rozpalania ognisk i grilli w lasach

Gdy panuje upał i susza nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do pożaru lasu czy terenów zielonych. Właśnie dlatego obowiązują odpowiednie przepisy w tym zakresie, a grillowanie i rozpalanie ognisk jest dozwolone tylko w niektórych miejscach. Niestety, wielu mieszkańców ignoruje lub nie jest świadoma regulacji prawnych i rozpala ogień poza wyznaczonymi terenami. Na obszarach Zakładów Lasów Poznańskich umieszczono nowe tablice – w języku polskim i ukraińskim – informujące o zakazie.

Nowe tablice w języku polskim i ukraińskim informują o zakazie rozpalania ognisk i grilli w lasach

Wiosna i lato to czas, w którym wiele osób korzystając z przyjemnej pogody spędza czas na świeżym powietrzu. Niektórzy decydują się także na jedzenie w takich warunkach rozpalając grille i paleniska. Niestety, nie wszyscy robią to w dozwolonych miejscach, dlatego w ostatnim czasie na terenach lasów poznańskich umieszczono nowe tablice. Znajdują się tam informacje w języku polskim i ukraińskim o zakazie rozpalania grilla i ognisk. Jest także obrazek, który jednoznacznie wskazuje na brak zezwolenia na wzniecanie ognia na tym obszarze.

Inicjatorem akcji był strażnik rejonowy z poznańskich Jeżyc, który niemal codziennie musiał interweniować w tej sprawie. Jak twierdzi, większość sprawców tłumaczyła, że nie była świadoma zagrożenia pożarowego i nie wiedziała, że istnieją miejsca do grilla i na ognisko, gdzie można rozpalać je legalnie.

Propozycja strażnika spotkała się z aprobatą ze strony Zakładu Lasów Poznańskich z nadzieją, że tablice w dwóch językach poprawią świadomość wśród mieszkańców w zakresie zagrożenia pożarowego.

Lista miejsc, w których legalnie można rozpalić grille i ogniska dostępna jest online.

autorka: A. Karczewska