t Rolnik nie “wypadnie” już z KRUS-u – Eco Poznań
23 maja 2022

Rolnik nie “wypadnie” już z KRUS-u

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie, który zostanie objęty innym ubezpieczeniem z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, „nie wypadnie” już z ubezpieczenia społecznego rolników – przewiduje projekt nowej ustawy. Będzie też renta rolna za staż pracy – donosi serwis Prawo.pl.

Rolnik nie “wypadnie” już z KRUS-u

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jego głównym celem jest uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

„Nie ulega wątpliwości, że w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników obowiązuje jedna z podstawowych zasad, iż w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu, obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zatem podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż prowadzenie działalności rolniczej >>wyprzedza<< ubezpieczenie społeczne rolników. Zawsze, zatem pierwszeństwo ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia” – wyjaśniają już na wstępie uzasadnienia autorzy projektu.

Jaki sposób znalazło ministerstwo, żeby przeciwdziałać incydentalnym przerwom w ubezpieczeniu społecznym rolników? Resort rolnictwa chce rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o osoby (rolników i domowników), które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej posiadają tytuł do podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym.

Dzięki tej zmianie osoba taka nadal podlegałaby ubezpieczeniu społecznemu rolników, pomimo objęcia jej z tych tytułów innym ubezpieczeniem społecznym.

Co ważne, rolnik lub domownik będzie mógł w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązania analogicznego do tego, jakie obowiązuje w systemie powszechnym. A mianowicie renty rolniczej dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie ukończyły wieku emerytalnego.

 

PAP MediaRoom