16 czerwca 2024

Woda trafiająca do Bogdanki jest czystsza

W Parku Sołackim wykonano kolejne prace, których celem jest oczyszczanie wód opadowych z rejonu ul. Śląskiej. Przy okazji wyremontowano fragment alejki parkowej.

Woda trafiająca do Bogdanki jest czystsza

W Parku Sołackim zamontowano kolejny układ osadnika i separatora, których celem jest oczyszczanie wód opadowych zanim trafią one do Bogdanki. Do tej pory urządzenia zamontowano w rejonie ul. Pomorskiej i Kaszubskiej. Teraz pojawiły się w rejonie skrzyżowania ul. Małopolskiej i Śląskiej.

Woda opadowa spływająca z ulic jest oczyszczana z substancji ropopochodnych, podczyszczana i dopiero w takiej formie trafia do rzeczki.

Co istotne, separator i osadnik nie zakłócają ani nie ograniczają możliwości rozbudowy infrastruktury podziemnej. Dodatkowo, w ramach wykonywanych prac wyremontowano także fragment alejki parkowej i wykonano przejazd techniczny przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Małopolskiej. Wymieniono też betonowy wylot kanału deszczowego do Bogdanki.

Inwestycja kosztowała 1,16 mln złotych.

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja