t Szukają ropy i gazu na terenie największego ujęcia wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. Aquanet wzywa do wstrzymania prac – Eco Poznań
23 maja 2022

Szukają ropy i gazu na terenie największego ujęcia wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. Aquanet wzywa do wstrzymania prac

Spółka Aquanet apeluje o natychmiastowe wstrzymanie badań geofizycznych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo. To strategiczne dla Poznania i powiatu ujęcie wody, a prowadzone badania mające na celu poszukiwania ropy i gazu mogą znacznie pogorszyć stan wody.

Szukają ropy i gazu na terenie największego ujęcia wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. Aquanet wzywa do wstrzymania prac

Jak informuje Aquanet, 1 czerwca spółka otrzymała pismo o planowanych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej badań geofizycznych, których celem jest „poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów.

Poszukiwania złóż ropy i gazu może mieć jednak bardzo zły wpływ na ujęcie wody, które jest strategicznym dla aglomeracji poznańskiej – stanowi aż 70% ujęcia wody pitnej dla aglomeracji. Jak wskazuje Aquanet, prace poszukiwawcze niosą duże ryzyko m.in. znacznego pogorszenia jakości wody, w tym np. wzrost niepożądanych związków organicznych w wodzie, wzrost twardości wody czy zmiana barwy wody. Problemy mogą pojawić się także w zakresie zmniejszenia przewodności warstw wodonośnych czy utrata wydajności poszczególnych studni i całego ujęcia wody, co z kolei oznacza awarie rurociągów czy mniejsza ilość i ciśnienie wody.

Działania prowadzone są przez firmę Geofizyka Toruń na zlecenie PGNiG. Choć oficjalnie poszukiwania z odwiertami mają się dopiero zacząć, to w okolicy już pojawili się pracownicy firm wykonując pierwsze badania, a to, jak zauważa spółka także może negatywnie wpłynąć na ujęcie wody.

Zdaniem ekspertów Aquanetu, o prowadzonych działaniach Geofizyka Toruń i PGNiG nie poinformowały Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu ani wojewody wielkopolskiego.

Aquanet stanowczo sprzeciwia się prowadzeniu prac i prosi mieszkańców aglomeracji o wsparcie działań spółki.

„Prosimy Was o włączenie się w naszą akcję. Pomóc można m.in. poprzez wysłanie petycji do Ministra Środowiska i Klimatu: „Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę, poprzez trwałe wyłączenie obszaru objętego strefą ochronną ujęcia wody Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Poznańskiej z koncesji: 27/2001/Ł Kościan-Śrem, 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, 32/96/p Kórnik-Środa i natychmiastowe wstrzymanie prac poszukiwawczych” – na adres: info@klimat.gov.pl. Zachęcamy Was także do wykorzystania naszej nakładki „Chrońmy Ujęcie Wody MOSINA-KRAJKOWO”„ w Waszych zdjęciach profilowych. Woda jest naszym priorytetem. Chrońmy nasze Ujęcie Wody!” – napisano w apelu Aquanet

Nie jest to pierwszy raz, gdy pojawia się problem związany z pracami w rejonie ujęcia. Na początku 2020 roku pisaliśmy na naszym portalu o planach zabudowy terenu wsi Krajkowo (więcej na ten temat tutaj).

autorka: A. Karczewska